U většiny pojišťoven je pojištění sklepa a balkónu automatickou součástí pojištění domácnosti. Pojistné plnění je však v případě, že vám je odcizen majetek z těchto prostor, limitováno 2-5 procenty pojistné částky. Výše limitu záleží mimo jiné na míře zabezpečení sklepa nebo balkónu. Pokud sklep nesplňuje ani základní bezpečnostní požadavky, jako jsou dveře na zámek, neprůhledné stěny apod., zpravidla nedostanete při jeho vykradení vůbec nic.

Další podmínkou, která je nutná k tomu, aby Vám pojišťovna nahradila v případě krádeže škodu, je prokazatelné překonání překážky, kterým se rozumí např. zničený zámek nebo vykopnuté dveře. Pokud zloděj vnikne na balkón nebo do sklepa „šetrně“ a použití násilí není na první pohled patrné, snižuje to vaši šanci na pojistné plnění.

Věci na chodbě jsou nepojistitelné

U společných prostor je situace ještě o něco složitější. Věci, které máte umístěny na chodbě, ať jsou zámkem připevněné k zábradlí nebo ne, jsou v podstatě nepojistitelné. Co se týče např. kočárkáren, zde platí stejné pravidlo jako u sklepů. Musí být uzamykatelné a v případě jejich vykradení musí být patrné, že zloděj násilím překonal překážku. V některých pojišťovnách jsou prostory používané více lidmi než jen majitelem bytu, z pojištění domácnosti vyloučeny.

Máte-li kočárek za 20 000 Kč, rozhodně se vám vyplatí podrobně nastudovat ustanovení týkající se definice nebytových prostor pojištěných v rámci domácnosti, popř. si nechat poradit od nezávislého odborníka, která pojišťovna má nastaveny podmínky co nejvýhodněji pro vás a která má naopak tolik výluk, že je pojištění v podstatě zbytečné.

Uvažuji o koupi rekreační chaty. Byl jsem vdovec, ale před cca rokem jsem se oženil. Koupi chaty budu financovat výhradně ze svých naspořených prostředků. Jak lze provést, aby chata nebyla vedena jako společné jmění manželů? Manželka si podíl na chatě nenárokuje.

Možnost nabýt nemovitost pouze jedním z manželů je možná. Při podání kupní smlouvy k zápisu vlastnických práv na příslušném katastrálním úřadě je třeba přiložit písemný souhlas manželky s tím, že nemovitost nabýváte pouze vy do svého výlučného vlastnictví. Podpis vaší manželky musí být úředně ověřen.

Manžel převedl byt na jednu z našich nezletilých dcer, jejichž opatrovníkem jsem já (s manželem jsme rozvedeni). V bytě jsem do této doby s dcerami bydlela, ale hodláme se stěhovat a byt zatím pronajímat. Jaké daňové povinnosti by z toho plynuly pro dceru? Mohu s bytem jako opatrovník nějak nakládat? Je možné, aby po dosažení zletilosti dcera darovala byt opět mně?

Daňové přiznání daně z příjmů za nezletilou dceru je třeba vaším prostřednictvím podat, jakmile příjem z pronájmu přesáhne částku 15 tisíc Kč za kalendářní rok (předpokládám, že dcera nemá žádné jiné příjmy). V daňovém přiznání můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 30 % z příjmů (pokud nemá dcera doložitelné výdaje ve vyšší výši). Všechny finanční prostředky, které budou plynout z pronájmu bytu vlastněného vaší nezletilou dcerou, jste povinna jako opatrovník použít ve prospěch dcery. Doporučuji zřídit k tomuto účelu účet na jméno dcery a na tento účet finanční prostředky zasílat.

S bytem lze do dosažení plnoletosti Vaší dcery nakládat jedině se souhlasem opatrovnického soudu. Ten dbá na to, aby byl vždy chráněn majetek a zejména zájem dítěte. Pokud by opatrovnický soud například svolil k prodeji bytu, protože se z něho odstěhujete a nebudete jej nadále užívat, pak  jste  povinna finanční prostředky získané prodejem bytu opět použít výlučně ve prospěch dcery.

Jakmile bude dcera plnoletá, a tím i oprávněna k veškerým právním úkonům, může s penězi i s bytem nakládat bez omezení, tj. může vám byt i darovat, pokud se na tom dohodnete.

Na Vaše dotazy odpovídala Květa Šťastná ze společnosti Broker Consulting

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.