Architekti měli za úkol zpracovat celkovou koncepci náměstí, z něhož chtějí radní vytvořit příjemný prostor. Rozlehlé prostranství je častým vstupem do historického jádra, ale podle městského úřadu nyní působí chaoticky a nevzhledně. Náměstí je navíc rušnou dopravní tepnou. Architekti museli vymezit plochy pro příští zástavbu a zeleň, navrhnout základní architektonickou podobu novostaveb a vyřešit dopravu i parkování.

"Náměstí musí být prostorově vymezeno určitými hranicemi. Je nutné vrátit na původní místo uliční čáru, kterou můžeme vidět na starých pohlednicích města a která zmizela po druhé světové válce," uvedl člen hodnotící poroty Zdeněk Čižmář. Uliční čáru podle vítězné studie obnoví nová výstavba, jež náměstí rozdělí a opticky zmenší.

 

Novátorské řešení dopravy

Studie pětice architektů Petr Hurník, Jakub Kopec, Jiří Vítek, Jaroslav Sedlák a Ondřej Bartůšek novátorsky řeší dopravu. Hlavní tepna je rozdělena na dvě jednosměrné silnice po obvodu nových budov naproti lázním. "Dopravní řešení znamená celkové zklidnění celého prostoru. Horní park je propojen s hradebním pásem vedle finančního úřadu stromořadím. Parkování je navrženo v podzemí," popsal Čižmář.

Náměstí Svobody bylo posledním místem v městské památkové rezervaci nebo jejím blízkém okolí, kde zatím chyběla vize pro budoucí úpravy. "Náměstí plní celou řadu funkcí a je nejfrekventovanějším vstupem do městské památkové rezervace, nicméně jeho vzhled tomu neodpovídá," uvedl starosta města Petr Nezveda. V soutěži se podle něj hodnotil nápad i ekonomická proveditelnost.

Studie prozatím zůstane jen na papíře. "Máme rozpracované a připravené rekonstrukce dalších veřejných prostranství. Náměstí Svobody přijde na řadu později. Zatím se bude studie rozpracovávat," řekla mluvčí města Denisa Šipošová. Všechny soutěžní návrhy si mohou lidé prohlédnout na výstavě v minoritském klášteře, která začíná 21. července a potrvá do začátku září.