Oprava chrámu začala před pěti roky. V první etapě byla opravena střecha, krovy a vyměněna část střešních břidlicových šablon. V druhé etapě dělníci obnovují plášť katedrály. Dohromady to stálo 220 miliónů korun. Na opravu přispěla církev, stát, město i Středočeský kraj.

Letos řemeslníci dokončí zajištění statiky a restaurování kamene a vitráží v chrámové lodi. Bude to stát 20 miliónů korun. "Na příští rok zbývá prostřední část západního průčelí, které obnáší asi deset miliónů korun a ty teď usilovně hledáme,"dodala Fundová.

Z fondů EU prostředky nejspíš nebudou

Současně se už chystá oprava interiéru chrámu, která bude stát asi 115 miliónů korun. Je potřeba staticky zajistit klenby lodi, opravit omítky, rekonstruovat elektroinstalaci, restaurovat kámen a malby v kaplích. Součástí by mělo být i odhalení nových fresek, které se našly při průzkumných sondážích.

"Bohužel finanční prostředky, které byly v úvodu zpracování projektu, počítaly s využitím evropských fondů, dneska je situace jiná a myslím si, že na evropské peníze nedosáhneme," poznamenala Fundová.

Chrám svaté Barbory byl založen v roce 1388, jeho stavba ale byla několikrát přerušena a dokončit se ji podařilo až po více než 500 letech v roce 1905. Dalších téměř 100 let se památka neopravovala. Rekonstrukce začala poté, co statici upozornili na zoufalý stav chrámu a na nebezpečí zřícení části jeho opěrného systému.