Solární energie je velice rychle se rozvíjejícím oborem. Donedávna byla vnímána spíše jako ekologický způsob získávání energie, který je však mnohem komplikovanější a méně výhodný, než ostatní léty zažité způsoby. Se stoupající kvalitou fotovoltaických panelů se ale situace obrací.

V období finanční krize obecně klesá důvěra ve finanční ústavy. V oblasti ekonomiky a investování je nyní máloco skutečně jisté, problémy se mohou týkat i těch největších společností a institucí. Na jedno se však spolehnout můžeme - díky krizi slunce svítit nepřestane, ani nebude svítit slaběji.

Další nespornou výhodou je i státem garantovaná výkupní cena energie z fotovoltaických systémů, která činí 12,89 Kč za jednu kilowathodinu, přičemž tato cena je ještě každý rok valorizována v rozmezí 2 až 4 %. Z ročního výnosu fotovoltaických modulů a výkupní ceny tedy není těžké vypočítat, kolik peněz může fotovoltaický systém vydělat.

Roční výnosy nejlepších fotovoltaických modulů se dnes pohybují nad hranicí 1000 kWh na instalovanou kilowatu výkonu. Kvalitu současných fotovoltaických modulů potvrdil například test německého časopisu Photon, který po celý rok 2008 přesně měřil výnosy vybraných modulů. Vítězem se stal panel Solarworld - SW 210 Poly s ročním výnosem 1063,01 kWh na instalovanou kilowatu.

Srovnání investice do fotovoltaiky se spořením

Pokud porovnáme úročení vkladu ve výši 80 000 Kč na spořícím účtu úročeném 4 % (dnes se ovšem úroky pohybují výrazně níž) s investováním této částky do fotovoltaiky (cena kvalitního modulu o výkonu 1 kWp), je prvních osm let výhodnější ono spoření. Je to způsobeno tím, že 80 000 korun, které jsme vložili na spořící účet, stále máme a úroky se k nim pouze přičítají.

Osmdesát tisíc korun investovaných do fotovoltaiky zaplatíme za solární panely a začínáme vydělávat od nuly. Po osmi letech však již začíná být výhodnější fotovoltaika. Po dvaceti letech máme na spořícím účtu 175 290 Kč, zatímco fotovoltaický systém nám vydělal 274 044 Kč, tedy o 100 tisíc korun více.

Další výhodou investice do fotovoltaiky je fakt, že peníze, které získáme prodejem elektrické energie, máme k dispozici a můžeme s nimi libovolně nakládat. Peníze na spořícím účtu musíme ponechat, jinak se nám nebudou úročit.

„Fotovoltaika nabízí velké možnosti, jak zúročit vaše peníze. Ale je třeba nenechat se zlákat levnými a nekvalitními moduly. Důležité jsou výnosy, ne pořizovací cena, kdo se snaží šetřit při nákupu panelů, brzy zjistí, že na tom hodně prodělal,“ říká Filip Malán ze společnosti Soleg, která se zabývá dodáváním technologií fotovoltaických systémů.