Vandalové. Bezdůvodně a bez jakéhokoliv motivu narušují naše soukromí, ničí náš majetek. Stojí čas i peníze dát zase všechno do pořádku. Není divu, že bezmoc a lítost vystřídá spravedlivý vztek. Dá se proti tomu vůbec nějak bránit?

Každý majitel rodinného domu nebo bytu běžně uvažuje o jeho pojištění. Obvykle se ujistí, že jeho pojistka kryje nejrůznější živelné pohromy, požár, vyloupení, možná ještě tak škody způsobené spodní vodou nebo nárazem automobilu. Co ale vandalismus a zejména sprejerství?

Podle Moniky Hotové z úseku pojištění majetku a odpovědnosti Allianz pojišťovny patří sprejerství k nejčastějším škodám na nemovitostech, které spadají do kategorie vandalismu. "Je proto logické, že naše komplexní pojištění nemovitosti kryje i tento nejčastěji se vyskytující projev vandalismu," uvedla Hotová.

"V rámci základního pojištění je potom hrazeno to, čemu odborně říkáme úmyslné poškození nebo zničení pojištěné věci třetí osobou (nesmí se tedy jednat o toho, kdo nemovitost pojistil nebo o osoby žijící s ním ve společné domácnosti). Vzhledem k tomu, že u vandalismu by se jen velice obtížně dokazoval pachatel, nevyžadujeme u těchto škod ani hlášení policie," dodává.

Prostudujte rozsah pojištění proti vandalismu 

Bohužel není pravidlem, že by každá pojišťovna proti sprejerství nemovitost pojistila. Většinou jsou to právě projevy sprejerství, které jsou z pojištění vyňaty. Proto je dobré si pojistnou smlouvu důkladně prostudovat.

Objevují i případy, kdy zloději kromě toho, že se vloupali do rodinného domu a ten vykradli, ještě při odchodu poničili celé zařízení. Pro tyto případy vás většinou kryje pojištění domácnosti, které lze jednoduše rozšířit i na projevy vandalismu.

Pokud tedy bydlíte v místě, kde více než povodeň nebo jiná živelná pohroma hrozí řádění živlů pouličních, hledejte takové pojištění nemovitosti a domácnosti, které riziko vandalismu kryje už v základní sazbě. Vandaly od vašeho prahu asi neodežene, ale alespoň máte jistotu, že náklady na odstranění škod uhradí pojišťovna a její asistenční služba může odstraňování škody a následné opravy výrazně usnadnit.