Dost často pojišťovny požadují před uzavřením smlouvy podpis prohlášení, že jsou všechny konstrukční prvky nemovitosti v dobrém stavu. Pokud tomu tak není, může pojišťovna dokonce odmítnout nemovitost pojistit.

Ale ani v případě, kdy pojištění již máte sjednáno, nezapomínejte na to, že podpisem pojistné smlouvy jste se zavázali předcházet pojistným událostem, starat se o nemovitost a udržovat ji v dobrém technickém stavu, provádět pravidelné revize přístrojů a zařízení, a neprodleně odstraňovat všechny zjištěné závady.

Pokud pojišťovna při pojistné události zjistí, že nemovitost nebyla ve stavu odpovídajícím smlouvě, dochází ke krácení výše náhrady. Může se jednat například o situaci, kdy spadne střecha domu a následně se zjistí, že byly shnilé trámy. Takovýto případ bude posuzován jako zanedbání povinnosti udržovat nemovitost v dobrém stavu a pojištěný z vyplacených peněz novou střechu určitě nepořídí.

Pro stanovení výše pojistného plnění je vždy podstatné, zda bylo pojištění nemovitosti sjednáno na novou nebo časovou  hodnotu.

  • U pojištění na novou hodnotu je budova ohodnocena cenou, za kterou by šlo pořídit stejnou nebo srovnatelnou nemovitost v daném místě a v daném čase jako novou.
  • Při pojištění na časovou cenu je nemovitost ohodnocena podle rozdílu mezi cenou novou a opotřebením, které je závislé na stáří budovy nebo doby, která uplynula od její celkové rekonstrukce.

Proto si při pojištění nemovitosti vše potřebné ohlídejte, abyste získali hodnotu, kterou si představujete.

Jaké jsou naše šance na získání hypotéky, pokud bychom chtěli financovat bydlení - starší pražský byt 3+1 v hodnotě 2 mil. Kč s dobou splácení pravděpodobně 30 let? Nyní je nám 28 let. Máme větší šanci získat hypotéku na takový byt, pokud budeme manželský pár nebo na tom nezáleží? Existují v současné ekonomické situaci v ČR banky, které poskytují hypotéky na financování bydlení ve výši 100 % nebo již nikoliv?

Dokud jste oba svobodní, můžete se rozhodnout, zda žádat o hypotéku samostatně nebo společně. Po uzavření manželství už budete žádat o hypotéku společně, když nebudou mít rozdělené jmění manželů. V souvislosti s posuzováním dostatečné bonity žadatelů o hypotéku je rozdíl, žádá-li o hypotéku jeden nebo dva žadatelé. Za určitých okolností se může stát, že žadatelé se společnou žádostí neuspějí, ale samostatně jeden z páru na hypotéku dosáhne.

Důvodem jsou minimální životní náklady, které banka kalkuluje při posuzování žádosti. Ty jsou vyšší pro více žadatelů. Některé banky stále poskytují i 100% hypotéky, ale nároky kladené na žadatele mohou být vyšší než u ostatních typů, např. požadavek na výši čistého příjmu. Kromě toho jsou 100% hypotéky úročeny vyšší úrokovou sazbou, nyní většinou o 1 % p. a. proti financování do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti. Konzultace s nezávislým odborníkem na financování nemovitostí vám může pomoci se rozhodnout, zda pro vás za těchto podmínek není lepší alternativou meziúvěr a úvěr ze stavebního spoření.

 

Narazil jsem na hypotéku s tzv. „bilančním mechanismem“, ale plně jsem nepochopil její pravý smysl, výhody pro kupujícího.

Bilanční mechanismus pomáhá řešit jeden z typických problémů bankovního klienta. Za běžných okolností si totiž klient od banky půjčuje peníze za vyšší úrok, než jakým mu banka úročí jeho vklady. Podívejte se na současnou situaci na trhu z pohledu konzervativního klienta, který si chce odkládat stranou část peněz každý měsíc za účelem vytváření provozní rezervy.

Spořicí účty nabízejí výnos okolo 2,5 % p. a. Průměrné úrokové sazby hypoték se nyní pohybují okolo 5,5 % p. a. Nejrozumnější by pro konzervativního klienta za této situace bylo umořovat hypotéku na úkor spoření. To ale není prakticky proveditelné a navíc by takto použité prostředky už nemohl znovu použít jako provozní rezervu.

Bude-li ukládat peníze na tzv. bilanční účet, což je protistrana úvěrového účtu, nebude mu banka účtovat úrok za část hypotéky ve výši zůstatku na bilančním účtu. Zjednodušeně si to můžete představit tak, že má klient k hypotéce ještě účet, který je úročený stejnou sazbou, jako je úroková sazba hypotéky. Na jedné straně platí úrok bance z celého nesplaceného dluhu a na druhé straně mu banka připisuje úrok k naspořenému zůstatku. Místo na spořicí účet s úrokem 2,5 % p. a. tak klient ukládá peníze na účet s úrokem 5,5 % p. a. Bilanční mechanismus umožňuje zásadním způsobem snížit úrok placený za hypotéku.

 

Na vaše dotazy odpovídá Tomáš Záluský ze společnosti Broker Consulting


Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.