Jedním ze zádrhelů může být například nesoulad podmínek stanovených v kupní smlouvě s podmínkami banky čerpání hypotečního úvěru. Pokud kupujete developerský projekt, je třeba dobře sladit kalendář stanovený developerem s podmínkami čerpání stanovenými v úvěrové smlouvě. Při jejich nesouladu se může stát, že od banky nedostanete potřebnou část peněz v okamžiku, kdy je od vás bude developer požadovat.

Developer může stanovit platbu např. ve třech částech: 20 % před zahájením stavby, 50 % při ukončení hrubé stavby a 30 % po kolaudaci. Proto je důležité vědět předem, zda bude banka ochotna uvolnit 70 % prostředků dříve, než bude nemovitost dokončena.

V kupní smlouvě si také vždy pohlídejte, jak je stanovena povinnost platit daň z převodu nemovitostí. Ze zákona by měl podat daňové přiznání a zaplatit daň prodávající, a to do tří měsíců od zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud tak v této lhůtě neučiní, přechází daňová povinnost na kupujícího.

Sazba daně z převodu nemovitostí je 3  % z ceny platné v den pořízení nemovitosti (pro zjednodušení uvádíme jen jednu z možností stanovení základu daně). Byt v hodnotě 2 mil. Kč se tak může prodražit o dalších 60 000 Kč.

Prosím, doporučte mi dobrého daňového poradce ohledně převodu nemovitostí. Mám značné problémy, a pokud mám snahu se s dotazem na někoho obrátit, narazím na vysoké poplatné. Copak na pár otázek neexistuje bezplatná daňová poradna?

V naší poradně odpovídají na dotazy čtenářů finanční poradci a hypoteční specialisté. Ti jsou schopni posoudit výhodnost způsobu financování bydlení, porovnat nabídky jednotlivých bank a spořitelen, poradit s možnostmi co nejefektivnějšího investování volných finančních prostředků, znají podrobně smluvní podmínky všech finančních institucí a upozorní vás na všechna možná rizika a specifika jednotlivých produktů.

Finanční poradci poskytují služby většinou zdarma (jsou placeni z provizí jednotlivých institucí za zprostředkované produkty). Výhodou využití jejich služeb je nezávislé a kompetentní posouzení vaší finanční situace a nalezení optimálního řešení bez snahy prosazovat jen produkty jedné instituce. Do jejich kompetence však nespadají rady z oblasti daňové legislativy. S dotazy týkajícími se daňové problematiky je třeba se obrátit buď na daňové poradce, nebo na správce daně. Služby daňových poradců jsou na rozdíl od finančních poradců vždy zpoplatněny.

Druhou možností, jak získat kvalifikovanou odpověď na dotaz týkající se daní, je zeptat se na vašem finančním úřadu nebo požádat o stanovisko Ministerstvo financí. To odpovídá na dotazy zaslané písemně. Při vydání stanoviska k vašemu konkrétnímu dotazu zašle Ministerstvo financí odpověď tazateli opět písemnou formou a zároveň informuje o vydání stanoviska vašeho správce daně (finanční úřad).

V článcích týkajících se financování bydlení často narážím na zkratku RPSN. Rád bych vás požádal o její podrobné vysvětlení.

RPSN je zkratkou pro roční procentní sazbu nákladů a udává úrokovou hodnotu zahrnující veškeré poplatky spojené s poskytnutím úvěru. Podle RPSN můžete porovnat skutečnou výhodnost jednotlivých úvěrových produktů.

Často se stává, že lidé, kteří vybírají např. nejvhodnější způsob financování nemovitosti posuzují nabídky bank a spořitelen pouze podle procenta úrokové míry. To však může být velmi zavádějící, protože většina úvěrových produktů je spojena s placením mnoha dalších poplatků. A jejich výše se může až několikanásobně lišit. Jedná se například o poplatky za sepsání úvěrové smlouvy, poplatky za čerpání, poplatky za znalecký odhad, poplatky za vedení účtu apod. RPSN zohledňuje všechny tyto “platby navíc”, a proto je přesnější a směrodatnější než nominální úroková sazba vyhlašovaná bankovními ústavy a stavebními spořitelnami.

Obzvláště dobrý pozor je potřeba si dát na RPSN u překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen. Průběh splácení je jiný než u klasických anuitně splácených hypotečních úvěrů. Dlužník totiž platí úroky i z vlastních, na stavebním spoření naspořených, prostředků. Při stejné úrokové sazbě je RPSN u stavební spořitelny vyšší. Pro úplnost vězte, že u překlenovacího úvěru a následného úvěru ze stavebního spoření je nutné RPSN počítat dohromady za oba úvěry.

Na otázky odpovídala Eva Sadílková z Broker Consulting
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.