Po legislativní stránce je možnost odečtení úroků z úvěru určeného na bytové potřeby od základu daně z příjmů upravena v § 15 odst. 3 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V písmeni h tento zákon definuje, že odpočet je možné uplatnit v případě „splacení úvěru nebo půjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g)“ (písmena a až g obsahují výčet různých forem bytových potřeb, jako je např. výstavba, koupě domu, úhrada převodu vlastnických práv družstva apod.).

Tato část zákona by se dala vyložit i tak, že při druhém a dalším refinancování hypotéky nedochází v podstatě přímo ke splacení úvěru použitého na financování bytových potřeb, ale ke splacení již splacené půjčky na bydlení. Jde ovšem o výklad extrémně přísný a spíše ojedinělý.

Většina Finančních úřadů případy refinancování takto striktně neposuzuje. Nicméně díky nejednoznačné definici zákona by mohly. Proto je vždy lepší se o náhledu na odpočty úroků z úvěrů při refinancování informovat přímo u konkrétního správce daně, jemuž odevzdáváte své daňové přiznání. Jednotný výklad ani stanovisko Ministerstva financí k této problematice neexistuje a záleží proto výhradně na pohledu vašeho správce daně, přičemž postupy jednotlivých finančních úřadů se mohou v této věci naprosto lišit.

V loňském roce byl převeden majetek osoby v příbuzenském vztahu – z matky na tři dcery. Tento majetek je již přepsán v katastru nemovitostí a letos bychom měli zaplatit daň, kterou již máme i vyřízenou a čekáme na zaslání složenky k úhradě. Pojistku jsme zatím neměnili, ovšem pojistitel – maminka zemřela. Nevím, zda jako druhý pojistitel byl tatínek, ten žije v bytě dál. Jak prosím postupovat?

Váš případ není ojedinělý. To, že vaše maminka zemřela, je třeba okamžitě oznámit a doložit pojišťovně zasláním úmrtního listu (resp. jeho kopie). Změna pojištění se provede tzv. náhradou pojistné smlouvy u stávajícího pojistitele na toho, kdo má byt ve vlastnictví. Ve vašem případě to bude některá ze tří dcer, které majetek zdědily, musí se vzájemně dohodnout. Pokud by se dcery nedohodly, mohly by nastat v budoucnu komplikace při dělbě plnění v případě pojistné události. V takovémto případě, by bylo třeba případný spor řešit soudně.

 

Jsem vlastníkem bytu, který jsme nedávno zrekonstruovali a teď bych ho ráda pojistila. Chtěla bych pojistku proti běžným škodám, jako např. vykradení, vyhoření apod. Samozřejmě bych ráda platila co nejnižší částku, která by mi však v případě pojistné události zajistila kompenzaci škody. K bytu patří také spíž, která se nachází na společné chodbě. V té máme uskladněno sportovní vybavení za desítky tisíc, proto bych ji ráda zahrnula do pojistky. Dveře do spíže jsou za společnými dveřmi, od kterých mají klíče dvě další rodiny. Bydlíme v prvním patře, dům není podsklepený, proto pro mne není důležitá pojistka proti vytopení (v takovém případě bych požadovala náhradu po viníkovi škody). Můžete mi poradit konkrétní pojišťovnu, popřípadě její produkt, který by vyhovoval mým požadavkům? S jakou částkou bych přibližně měla počítat?

V první řadě myslete na to, že nejnižší částka pojistného by neměla být hlavním kritériem při výběru pojištění. Mnohem důležitější je kvalita pojišťovny, a to z důvodu případného plnění a rychlosti uvedené transakce. Situace týkající se zmíněné spíže je to trošku složitější. Spíž ve vašem případě náleží přímo do pojištění domácnosti jako tzv. pojištění příslušenství bytu.

Většina pojišťoven má na pojistné pro příslušenství bytu stanovené limity, které se odvíjejí od pojistné částky celé domácnosti. Zde by proto ve vašem případě mohl nastat problém, pokud máte ve spíži majetek vyšší hodnoty, než stanoví tento limit. Pokud byste ráda pojistila spíž na např. 50 000 Kč, musela by mít svůj zámek, k tomu zámek na vstupu a musela by být zděná.

Co se týká vámi zmíněné pojistky proti vytopení, myslete také na to, že se může stát, že někoho vytopíte vy. Pojistka odpovědnosti proti vytopení stojí okolo 300 Kč ročně. Tato částka nepředstavuje příliš velkou zátěž rodinného rozpočtu, a sjednání pojištění odpovědnosti vám přitom může ušetřit poměrně dost peněz v případě, kdy by skutečně ke znehodnocení majetku třetí osoby došlo. Náklady na malování bytu sousedů, nové koberce apod. by vás určitě stály několikanásobně více než zmíněných 300 Kč.

V případě, kdy se obrátíte o radu na nezávislého finančního konzultanta, můžete očekávat zpracování dvou až tří variant pojištění v různých cenových relacích a také s různými podmínkami a s jeho pomocí si pak můžete vybrat to, které nejlépe splní vaše očekávání. Orientačně můžete za pojištění bytu počítat s částkou do 2 000 Kč ročně (pokud nejste z Prahy, tam je pojištění dražší).

 

Rád bych se touto cestou zeptal, jak postupovat při jednání s pojišťovnou. Předpokládám, že pojistka na rodinný domek by měla vycházet například z odhadu ceny nemovitosti. Ovšem podle které odhadní ceny se řídit? Reprodukční, tržní nebo podle jiné?
Při sjednávání pojištění byste měl vycházet především z toho, kolik by vás stálo v nejhorším případě, jako je např. požár, pořízení zcela nového domu. Ve vlastním zájmu byste měl průběžně sledovat i změnu hodnoty domu v čase. V některých případech může majitel pořídit dům za např. tři milióny Kč a za pár let jeho hodnota může vzrůst např. na dvojnásobek (ať už jeho rekonstrukcí nebo rostoucími cenami nemovitostí, resp. stavebních prací a materiálu). V takové situaci je třeba pojistnou smlouvu vždy upravit, aby pojištění skutečně plnilo svůj účel. Tzn., že v případě, že o svou nemovitost přijdete, budete mít z pojistného plnění dostatek prostředků, aby vám nahradili celou vzniklou škodu a umožnili pořídit si novou nemovitost na stejné úrovni.
 

Na Vaše dotazy odpovídá finanční konzultant Petr Nechutný ze společnosti Broker Consulting.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.