Většinu - celkem 35,73 miliónu korun - si rozdělí majitelé církevních staveb. Granty přesahující 200 000 korun bude muset ještě schválit zastupitelstvo. Zhruba stejnou částku rozdělovalo město na tyto účely i v minulých letech.

Magistrát obdržel celkem 152 žádostí, požadované částka přesahovala 362 miliónů. Radní ale rozhodli, že dotaci přidělí jen 77 žadatelům. "Žádosti se týkají především rekonstrukcí a oprav fasád, střech, krovů, dále výměn oken, odvodnění a podobných stavebních prací. Chceme, aby bylo navenek vidět, jak byly dotace použity," uvedl Kněžínek.

Dodal, že letos se opravy dočká například kostel sv. Havla v Celetné ulici, kostel v bohnické psychiatrické léčebně nebo vstupní brána Břevnovského kláštera. To, jak se stavby promění, mohou podle Kněžínka lidé sledovat ve fotogalerii na webových stránkách hlavního města.