Ohledně výše pojistné částky, není třeba si u rodinného domu dělat takové starosti jako je tomu v případě pojištění domácností. Zde vychází pojistná částka ze sazebníků pojišťoven sestavených podle počtu čtverečních metrů zastavěné plochy všech pater a sklepení domu. V případě pojištění domů je třeba dbát především na to, aby byl dům zabezpečen proti všem skutečně reálným nebezpečím.

Standardní pojištění nemovitosti zahrnuje většinu živelných rizik, jako je například vichřice, povodeň, kroupy a podobně. Zabezpečení proti krádeži nebo vandalismu je ale u většiny pojišťoven třeba sjednat nad rámec standardních podmínek.

Pozor! Poškození domu sprejery se za vandalismus z pohledu většiny pojišťoven nepovažuje, resp. bývá u všech pojišťoven zařazeno ve výlukách. V praxi to znamená, že pokud vám parta teenagerů zničí spreji novou fasádu, není u většiny z pojišťoven šance, že byste za škodu dostali náhradu ani v rámci nadstandardních podmínek.

Další věcí, nad kterou je dobré se zamyslet, je pojištění odpovědnosti z údržby nemovitosti. Pojišťovna vám pak vyplatí pojistné plnění v případě, že vaše nemovitost způsobí někomu jinému škodu. Zdá se vám nepravděpodobné, že by dům mohl někoho poškodit? Tak si představte například řadové domky, kdy v jednom z nich vypukne požár. Pravděpodobnost poškození majetku sousedů je poměrně vysoká, výše možné škody také. Dalším příkladem z praxe je také sněhová lavina, která spadne ze střechy vašeho domu a zničí něčí auto nebo jiný majetek. I v takovém případě by za vás škodu vzniklou třetí osobě zaplatila pojišťovna.

Pozornost byste měli věnovat také pojištění objektů, které nejsou pevně spojeny s domem. Zjistěte, zda jsou součástí pojistné částky a pojištění se na ně dle pojistných podmínek také vztahuje. Ostatní objekty jsou například bazén, plot, či kůlna. Na druhou stranu například kotel je pojištěn v rámci domu, neboť je s nemovitostí pevně spojen.

Mám dotaz ohledně daně z prodeje nemovitosti. Tento rok budu prodávat byt 2+1, ve kterém v současné době bydlím. Byt mám již 8 let v osobním vlastnictví. Prodejní cena bytu je cca 1 500 000 Kč. Zajímá mě, jestli se daň v tomto případě platí a popř. v jaké výši. Finance z bytu použiji částečně na doplacení hypotečního úvěru a částečně na dostavbu rodinného domu.

Je třeba si vyjasnit, jakou daň myslíte. Při prodeji nemovitosti v osobním vlastnictví jste povinen zaplatit dva druhy daně: daň z převodu nemovitosti a daň z příjmu.

Co se týká daně z převodu nemovitosti, musíte ji zaplatit bez ohledu na to, jak dlouho byt vlastníte, bydlíte v něm, či jak využijete finance z jeho prodeje. Tato daň má sazbu 3,0 % a vypočítá se z kupní ceny, popř. z odhadní ceny, pokud je tato vyšší. Daň jste povinen zaplatit vy jako prodávající. Pokud byste daň nezaplatil, ručí za její zaplacení kupující. Daň z převodu nemovitostí upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Dále jste povinen zaplatit při prodeji bytu daň z příjmu. Zde již však máte možnost využít ustanovení zákona o daních z příjmů, která vám umožňují tuto daň neplatit. Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je od daně osvobozen příjem z prodeje bytu, v němž měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.

Prodávající je také osvobozen od daně z příjmů dle tohoto ustanovení i tehdy, pokud sice neměl bydliště v prodávaném bytě alespoň po dobu dvou let před prodejem, avšak finance z prodeje bytu použije na uspokojení bytových potřeb. To by mohl být i váš případ. Ve vašem případě je splněna podmínka pro osvobození od daně stanovená v § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tj. že doba mezi nabytím a prodejem bytu přesáhla dobu pěti let. Tuto podmínku splňujete a jste dle tohoto ustanovení od daně z příjmů z prodeje vašeho bytu osvobozen.

Pokud vlastníte byt déle než pět let, nemusíte ani splnit tu podmínku, že použijete finance získané z prodeje k uspokojení dalších bytových potřeb. Máte mnohem širší možnosti, jak využít finance získané z prodeje bytu, aniž byste platil daň z příjmů z tohoto prodeje.

 

Od roku 2001 jsem spořil rodičům u SSČS, cílová částka byla stanovena ve výši 121 000 Kč. V roce 2006 by došlo k přespoření, proto jsem cílovou částku nechal zvýšit na 250 000 Kč. Byl jsem nemile překvapen, když mi mimo jednoho procenta z rozdílu cílových částek za navýšení smlouvy bylo odečteno cca 2 400 Kč z každé smlouvy. Zhruba to odpovídá změně úročení vkladu ze 3,0 na 2,0 % ročně zpětně. Přijde vám to seriozní a v pořádku?

Cílová částka u stavebního spoření hraje důležitou roli. Jednak, v případě, kdy uvažujete o financování bydlení ze stavebního spoření, tato částka říká, do jaké výše vám stavební spořitelna poskytne úvěr (včetně vámi naspořených prostředků.) Jednak je cílová částka důležitá i v případě, kdy využíváte stavební spoření jen jako výhodnou formu spoření se státní podporou. Nelze jí totiž přespořit, jde o horní hranici stavu vašeho účtu.

Od cílové částky se taktéž odvíjí výše vstupního poplatku, který na počátku smlouvy stavební spořitelně za uzavření smlouvy zaplatíte (u většiny stavebních spořitelen to činí 1,0 % z cílové částky). Jestliže je stavební spoření uzavřeno jen z důvodu výhodného ukládání peněz, potom výše vstupního poplatku ovlivňuje efektivitu zhodnocení (čím vyšší poplatek, tím nižší efektivní úrok). Majitelé stavebního spoření se proto v těchto případech snaží uzavřít smlouvu na co nejnižší cílovou částku, aby zaplatili co nejnižší poplatek.

Z vašeho dotazu soudím, že jste uzavíral smlouvu o stavebním spoření jako formu výhodného spoření. I v tomto případě je nutné pečlivě rozmyslet, jak dlouho budete spořit a podle toho zvolit cílovou částku tak, aby se v průběhu trvání smlouvy o stavebním spoření nemusela měnit. Jestliže se mění v průběhu smlouvy o stavebním spoření cílová částka a stavební spořitelna má v tu dobu jiné obchodní podmínky než v době uzavření smlouvy o stavebním spoření, smlouva přejde do režimu nových obchodních podmínek. A ty mohou být pro klienta méně výhodné než původní. Toho využily stavební spořitelny a tam, kde úročily vklady klientů třemi procenty, snížily toto úročení na 2,0 % a za přechod do nových obchodních podmínek si zaúčtovaly i rozdíl mezi původním a novým zhodnocením vkladů klienta.

Nemohu hodnotit, jestli je takovýto postup stavebních spořitelen seriózní a v pořádku. Seriózní a v pořádku však nebyl postup zástupce spořitelny, který s vámi cílovou částku zvyšoval a neupozornil vás na takovou změnu obchodních podmínek, abyste měl skutečně všechny informace nutné k rozhodnutí, zda zvýšit cílovou částku na stávající smlouvě, či s penězi naložit jinak.

Doporučuji vám najít si skutečně nezávislého finančního poradce, který vám po důkladné finanční analýze sestaví finanční plán, doporučí nejvhodnější formy spoření a nastaví s vámi vybrané programy tak, abyste v budoucnu už nebyl nemile překvapen ztrátou naspořených prostředků.

 Na článku spolupracovali Petr Nechutný a Mgr. Michal Kurcik, který odpovídal na dotazy. Oba z Broker Consulting, a.s.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.