Pojištěním domácnosti se rozumí pojištění vnitřního vybavení bytu, nikoliv pojištění nemovitosti. Pojistné smlouvy obsahují v tomto případě pojistné limity, které udávají maximální výši pojistného plnění za jednotlivé druhy majetku. Ve zvláštních položkách jsou ve smlouvě rozepsány hodnoty cenností, věcí zvláštní hodnoty, elektroniky, popř. i dalších druhů majetku.

To, na kolik je oceněn každý druh vybavení domácnosti, také určuje, kolik maximálně dostanete od pojišťovny při jeho odcizení nebo zničení (tzv. limity plnění). Proto si při sjednávání pojistné smlouvy vždy dobře promyslete, v čem máte doma nejvíc peněz.

Znalec umění, který má byt vyzdoben několika cennými originály a ke svému životu vůbec nepotřebuje televizi a video musí mít v pojistné smlouvě určenu strukturu majetku zcela jinak než je tomu v případě domácnosti milovníka drahé elektroniky, který si každý měsíc dovybaví domácnost nejnovějšími technickými vymoženostmi. Důležité je také stanovené limity upravovat podle aktuální situace.

Vyplatí se zkontrolovat nastavení smlouvy

Pokud jste například uzavírali pojištění domácnosti v době, kdy hodnota domácí elektroniky (počítač, hifi, domácí kino atd.) činila v součtu 80 000 Kč a po roce jste si koupili novou LCD televizi za 50 000 Kč, je nutné tento fakt zohlednit i v pojistné smlouvě. Pokud tak neučiníte, nemůžete očekávat, že v případě pojistné události dostanete od pojišťovny dost peněz k nahrazení všech škod.

Patříte-li k těm, kteří pojištění domácnosti sjednávali už před mnoha lety a od té doby pouze pravidelně posíláte platby, rozhodně si po letech nechte odborníky zkontrolovat správné nastavení pojistné smlouvy. V případě, že přijdete o majetek, kterým máte nyní domácnost vybavenu, můžete být nepříjemně překvapeni zjištěním, že jste celé roky pojistné platili v podstatě zbytečně.

Náš syn si vzal v červenci 2007 hypotéku na bydlení se splatností 30 let v celkové částce 2 255 000 Kč. První rok s roční fixací platil čistou splátku 12 015 Kč. Po prvním roce uzavřel další fixaci na 3 roky. Při uzavírání smlouvy banka uvedla, že po 15 letech se překlápí poměr splátky úroků vůči jistině. První rok byla splátka jistiny měsíčně cca 2 500 Kč a došla až k 2 900 Kč. Nyní se zvedla splátka na cca 13 600 Kč a splátka jistiny je opět pouze 2 500 Kč, ostatní je splátka úroků. Nejsem finančník a nerozumím tomu. Může syn nyní nebo po období fixace přejít k jiné bance? Rád by ke splacení dluhu využil také své stavební spoření, u něhož mu bude letos končit pětileté období.

Je skutečně pravda, že se poměr splacené jistiny a zaplacených úroků v průběhu trvání hypotečního úvěru chová způsobem, který jste popsala na začátku vašeho dotazu. Tato modelace, která se dělá zpravidla při uzavírání hypoteční smlouvy, však počítá s tím, že úroková sazba úvěru bude stále stejná. Jak jste ale viděla při změně fixace, úroková sazba se většinou v tomto období mění, a to směrem nahoru, ale i dolů – podle vývoje trhu. S tím se mění také výše splátky úroku a jistiny.

Je dobře, že pro případné refinancování hypotéky (převedení do jiné banky) uvažujete i synově stavebním spoření, protože při dnešních úrokových sazbách by byla škoda tuto variantu nezvážit. V období mezi fixacemi úroku se většinou nedoporučuje realizovat přestup k jiné bance. Takovéto „násilné“ ukončení hypotéky je ve všech bankách sankciováno. Případné refinancování hypotečního úvěru k jiné bance je „bezbolestné“ pouze přesně v den změny úrokové sazby. Doporučuji vám tři měsíce před tímto datem, které najdete v úvěrové smlouvě, kontaktovat úvěrového specialistu, který má přehled nejen v oblasti bank ale také stavebních spořitelen a pomůže vám vybrat optimální řešení podle vašich představ.

 

Dceři jsme založili stavební spoření s tím, že ho v budoucnu použijeme s jejím souhlasem na úpravy v bytě. Přes toto stavební spoření chceme nyní se souhlasem dcery, která již je v současnosti zletilá, čerpat úvěr. Na úvěr budeme s manželem jako spoludlužníci ručit jednak svými příjmy a jednak nemovitostí. Bude možné v některé fázi splácení dceru takzvaně oddlužit a převzít celou nedoplacenou výši úvěru plně pouze na mě a manžela? Chceme, aby dcera, až se postaví na vlastní nohy, nebyla tímto úvěrem zatížena.

Oddlužení není správný výraz. Jedná se o akt, který může být nazván vyjmutí z úvěru. To stavební spořitelny neumožňují, stavební spoření je psané na rodné číslo účastníka. Jiná situace panuje u hypotečních úvěrů, kde tato možnost přichází v úvahu. K vyjmutí dlužníka z hypoteční úvěrové smlouvy může dojít, pokud v okamžiku „přepočítání“ zůstatku dluhu výše příjmu vás a manžela a odhad nemovitosti v danou dobu bude vyhovující. Zároveň musí být splatnost úvěru taková, abyste nepřesáhli věkový limit banky pro splatnost úvěru.

Většina bank chce, aby dlužník nepřesáhl věk 70 let. Ideální je s finanční institucí komunikovat písemně a přímo se obrátit na kompetentního člověka. Ale zpět k vašemu případu. Pokud na rekonstrukci použijete úvěr ze stavebního spoření vaší dcery, komplikujete si situaci. Vaše dcera je zletilá, ovšem není plnoletá. K úvěru bude muset dát souhlas opatrovnický soud. Přitom finančně podobně výhodný může být právě hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření na vaše rodná čísla. Nechte si možnosti spočítat u hypotečního specialisty, zvažte rizika, administrativní náročnost a finanční stránku věci. Pak se rozhodněte.

 (více na www.brokerconsulting.cz)

 Na článku spolupracovali Petr Nechutný a Petr Boháč, který odpovídal na dotazy.

Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.