Princip klasické anuitní hypotéky většina lidí zná. Klient splácí bance měsíčně pravidelnou částku, která se skládá z úmoru a úroku. Zpočátku je podíl úroku na celkové splátce značný, teprve faktor času hraje do karet umořování hypotéky jako dluhu samotného.

Kombinace hypotéky a investice funguje na základě dohody mezi bankou a investiční společností. Dlužník pak platí bance po celou dobu jen úroky z celé vyčerpané částky a jistinu zhodnocuje díky pravidelným vkladům ve speciálním programu fondu, s nímž banka spolupracuje. Cílem je, aby výnos z investované části vytvořil finanční rezervu, ze které bude splacena jistina hypotéky, a navíc něco zbude „na přilepšenou“, v ideálním případě v řádech stovek tisíc korun.

Proč komplikovat přehledný systém pravidelných splátek hypotéky?

Pokud fondy budou hospodařit s větším ziskem, než kolik činí úroky z hypotečního úvěru, což je pravděpodobné, přijde hypotéka jejího majitele ve výsledku mnohem levněji. Tento systém splácení ale není vhodný pro každého.

 

V současné době vzbuzuje vývoj hodnoty podílů ve fondech ve většině neprofesionálních investorů značnou nedůvěru. Spousta lidí, jejichž peníze uložené v akciových fondech za minulý rok výrazně ztratily hodnotu, okamžitě své úspory z těchto fondů stáhla. Podle zkušených investorů ale tímto krokem pouze zrealizovali okamžitou ztrátu fondu. V dalších letech přijde opětovný růst.

Vše vyplývá z principu dlouhodobého investování

Z pohledu dlouhodobých investic je právě nyní, kdy lze podílové listy pořídit za nízké ceny, nejvhodnější doba k nastartování pravidelných dlouhodobých investic, nikoliv k prodeji podílů. Pokud nyní začne investor do fondu posílat pravidelné částky, může v horizontu např. 25 let očekávat průměrný výnos 5-10 %. Je ale nutné podotknout, že jde jen o pravděpodobný odhad zhodnocení, který není garantován a vždy existuje určité riziko, že vložené prostředky zhodnoceny nebudou. S tím je třeba počítat.

Na druhou stranu je ale klient při nepříznivém trendu vývoje fondu v závěru splácení včas upozorněn na riziko nedostatečné výše úspor na umoření jistiny a v takovém případě lze přejít na anuitní splácení.

Pro majitele hypoték, kteří se dokážou s tímto rizikem smířit, nabízí tzv. kombinované hypotéky velmi zajímavou možnost, jak na splátkách úvěru výrazně ušetřit. Pro konzervativní typy lidí, kteří nemají s fungováním finančních trhů zkušenosti a krátkodobé výkyvy hodnot cenných papírů jim nahánějí hrůzu, bude lepší se držet tradičního anuitního splácení. To sice pravděpodobně vyjde dráž, ale budou při něm vždy přesně vědět, na čem jsou.

Na vaše dotazy odpovídá finanční konzultantka Monika Fundová ze společnosti Broker Consulting, a. s.
S přítelem uvažujeme o hypotečním úvěru na cca 2 000 000 Kč. Zajímalo by mě, jestli nebude problém v půjčce a kolik by asi činily měsíční splátky? Náš měsíční plat je dohromady kolem 33 000 Kč, nemáme žádné děti a nejsme ani manželé - nebyl by v tom problém?

V tom, že nejste manželé, žádný problém není. Banka vás může posuzovat jako dvě domácnosti, čímž se zvýší celkové životní minimum, ale vzhledem k vašim příjmům na požadovanou hypotéku dosáhnete. Abychom mohli spočítat alespoň přibližnou výši měsíční splátky, je nutné vědět, zda máte nějaké vlastní zdroje, které chcete společně s hypotékou využít, anebo plánujete pořídit bydlení právě za 2 000 000 Kč. V tu chvíli by se jednalo o 100% úvěr, kde jsou úrokové sazby vyšší. Budeme-li se bavit konkrétně, měsíční splátka se nyní na trhu pohybuje v rozmezí cca 11 100 – 11 500 Kč, resp. 12 300 – 12 700 Kč v případě 100% hypotéky.

 

Přítelkyně zdědí po rodičích byt, jehož cena se pohybuje odhadem kolem 1,5 miliónu. Až to bude možné, chceme tento byt prodat, vzít si hypotéku a postavit domeček na pozemku, který vlastním. Je lepší si vzít vyšší hypotéku a byt prodat až po postavení domu a splatit bance nějakou mimořádnou splátku, nebo existuje i jiné řešení?

Pokud jsou vaše příjmy dostačující, zvolila bych variantu vzít si vyšší hypotéku a zatím bydlet ve vámi zmiňovaném bytě. Samozřejmě není poté problém formou mimořádné splátky k datu fixu část hypotéky splatit, a tím si snížit měsíční splátku. Spíše vám ale doporučuji přemýšlet nad jinou variantou. Je opravdu optimální zděděný byt prodávat? Mohli byste ho např. pronajímat a příjem z pronájmu používat k částečnému splácení hypotéky. Tím vám možná vznikne výdaj stejný jako v případě, že byste byt prodali, a měli tudíž nižší hypotéku. S tím rozdílem, že na konci po splacení budete vlastníky dvou nemovitostí místo jedné.

Více na www.brokerconsulting.cz
Pokud máte problém z oblasti bydlení, s kterým by vám mohl náš finanční expert pomoci, napište na adresu bydleni@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete na našich stránkách i s odpověďmi.