Materiály si mohou lidé prohlédnout na webových stránkách Prahy, v informačním středisku útvaru rozvoje města nebo v kanceláři odboru územního plánu magistrátu, kam také mohou zasílat své připomínky. Veřejně se budou ZÚR projednávat 2. dubna od 10:00 v zasedacím sále útvaru rozvoje města.

Sdružení Arnika tvrdí, že magistrát o přípravě tohoto dokumentu "aktivně neinformuje", a většina lidí proto vůbec neví, že se něco projednává. "Územní plán změní podobu Prahy. Je potřebné, aby občané měli možnost ovlivnit budoucnost svého města," uvedl Martin Skalský z Arniky.

Připomínkovat ZÚR může každý občan, podle Arniky ale magistrát k připomínkám jednotlivců nemusí přihlížet. Lidé mohou podle sdružení podat ještě takzvané námitky, které mají údajně stejnou váhu jako vyjádření státních úřadů. "Námitky však může podat pouze takzvaný zástupce veřejnosti, který musí mít plnou moc nejméně od 500 lidí upozorňujících na stejný problém," uvádí Arnika.

Územní plán sestavuje magistrát

Zásady územního rozvoje jsou dokumentem, který plánuje rozvoj na území kraje. Protože je ale Praha zároveň městem i krajem, vypracovává územní plán i ZÚR pražský magistrát.

ZÚR popisují, jak by měla metropole v budoucnu vypadat. Předpokládají například, že se centrum města, které dnes kromě památkové rezervace zahrnuje také části Vinohrad, Karlína a Smíchova, rozšíří do Pankráce a lokality Bubny - Zátory, kde se plánuje rozsáhlá přestavba bývalého nádraží. Vymezují rovněž rozvojové plochy zeleně a transformační plochy, které tvoří bývalé průmyslové areály vhodné k přeměně. Magistrát také nově definuje veřejně prospěšné stavby, do kterých zahrnuje mimo jiné stavbu pražského okruhu, metra D a prodloužení metra A.

Z těchto zásad bude vycházet nový územní plán, který by měl začít platit v roce 2010. V současné době je hotov koncept územního plánu, který mohou připomínkovat jednotlivé městské části.