Porota bude hodnotit stavební úpravy panelových domů například z hlediska úspor energie, architektonického řešení nebo kvality provedení. Vítězné bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek obdrží 50 000 korun.

Investoři můžou podávat přihlášky do soutěže do 28. února. Vyhlášení výsledků se uskuteční na valné hromadě svazu 18. června.

Letošní ročník soutěže je podle svazu výjimečný tím, že bude posuzovat stavby až do roku 2004. V dalších ročnících se budou hodnotit již jen stavební díla realizovaná v příslušném roce.

V Česku bylo podle údajů SČMBD v letech 1958 až 2000 postaveno 1 126 000 bytů. "Jejich charakteristickým rysem byla nižší kvalita některých konstrukčních prvků a materiálů," uvedl svaz při vyhlášení soutěže. "Nejbolestivějším bodem panelových domů byly obvodové pláště a střechy. U obvodových plášťů se vyskytují nejen statické a technologické vady a poruchy, ale i vážné nedostatky v energetické náročnosti," dodali představitelé družstevníků.

Na opravy panelových domů bylo dosud možné získat dotace především z programu Panel Státního fondu rozvoje bydlení. Pro letošní rok počítá rozpočet Panelu s možností uzavřít smlouvy s příjemci dotací za 3,5 miliardy korun. Dalších 13 miliard korun by však na zateplování tuzemských bytů a domů mělo přijít z Evropského fondu pro regionální rozvoj.