Součástí materiálu mají být i pravidla, kde a za jakých podmínek je možné stavět výškové budovy. Podle některých odborníků, kteří materiál připomínkovali, má ale plán řadu nedostatků.

Plán požaduje podle Votavy UNESCO po všech městech zapsaných do seznamu světového kulturního dědictví. ÚRM v současné době plán dokončuje, na začátku února ho chce odeslat. Materiál by měl stanovit, jak bude město rezervaci chránit, kde nesmí vzniknout výškové budovy nebo kde jsou v metropoli rozvojová místa, u kterých je možné počítat s zástavbou.

Mezi rozvojová území plán zařazuje i plochy v centru

Mezi rozvojová území plán zařazuje i některé plochy v centru města, například Masarykovo nádraží, okolí nádraží Vyšehrad, proluku na nároží ulic Mikulandská a Národní třída, Nový Svět nebo Albertov. To se nelíbí prezidentovi české sekce Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS) Josefu Štulcovi, který k dokumentu vypracoval připomínky.

"Nepovažuji za projev moudrého managementu města postupovat i nadále jako v průběhu posledního dvacetiletí. Tedy neuváženě až nadoraz zastavět všechny disponibilní volné plochy převážně komerční zástavbou a neponechat vysoce potřebné prostorové rezervy do budoucna," řekl Štulc. Podle něj označení ploch jako rozvojové jen zvyšuje tlak na jejich urychlené a nevratné zastavění.

Nové stavby by neměly ohrozit památkovou rezervaci

Materiál by měl podle Votavy chránit nejen centrum, ale i další významné památky, jako je Břevnovský klášter, a významné krajinné prvky, jako je Vyšehradská skála a reliéf Vltavy. Součástí plánu je mimo jiné i metodika posuzování stavby výškových staveb, podle které se takové budovy nesmí stavět v historickém centru a přilehlém ochranném pásmu.

Mimo tyto oblasti se bude podle Votavy posuzovat, jestli stavba neohrozí památkovou rezervaci nebo jestli nezmění tradiční historické veduty. Rozhodující bude pohled z vybraných 36 bodů v různých částech Prahy, mezi kterými je Vítkov, Vyšehrad, Nebozízek, Petřínská rozhledna, restaurant Brusel, Bulovka nebo Dobeška.

"Ověřilo se například, že v Bohdalci - Slatinách může stát osmdesátimetrová budova a nebude odnikud, kromě blízkého okolí, vidět," uvedl Votava s tím, že každá stavba se musí posuzovat i z hlediska dopravy nebo infrastruktury. Štulc v této metodice postrádá záruku, že o projektech, které ovlivní panorama města, bude v předstihu informováno UNESCO. "Město i český stát by se tak vyhnuly opakování nemilého případu výškových budov na Pankrácké pláni, který poškodil naši prestiž a důvěryhodnost," poznamenal Štulc.

Podnikatelé v Radě světové památky

K případným výškovým stavbám i zástavbě rozvojových ploch se bude vyjadřovat takzvaná Rada světové památky. Její vznik bude zřejmě zakotven i v památkovém zákoně. V radě podle materiálu zasednou zástupci hlavního města, významných vlastníků památek, vědeckých institucí a vysokých škol, ale také zástupci nejvýznamnějších podnikatelů, kteří působí na území památkové rezervace.

V členství podnikatelů vidí Štulc střet zájmů. "Do poradního orgánu, majícího dbát na uchování kulturních hodnot, se tak v podobě trojského koně inkorporují zástupci právě těch subjektů, jejichž činnost může tyto hodnoty ohrozit," konstatoval prezident české sekce ICOMOS. Podle něj by měli být do rady pozváni spíše členové občanských sdružení. S těmi ale plán nepočítá.

Pokud materiál schválí pražští zastupitelé, stane se z něho závazný dokument, podle kterého by se měly úřady i instituce chovat. Každých deset až 15 let se bude plán revidovat.

 Seznam rozvojových ploch podle management plánu
v historickém jádru Prahy - lokalita za obchodním domem Tesco
Smíchovské nádraží
Václavské náměstí a tunel za muzeem
Hořejší nábřeží
Pankrácká věznice
Vysočany  - Ocelářská
bývalé tiskárny mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci
Albertov 
Hlavní nádraží a jeho okolí
proluka na nároží Mikulanské ulice a Národní třídy
Letná
Prašný most
Maniny, dolní Libeň, Invalidovna
Masarykovo nádraží v ochranném pásmu historického jádra Prahy - Strahov
nádraží Vyšehrad a jeho okolí
Holešovice, Bubny, Zátory
holešovický přístav
Dejvice - Vítězné náměstí
ve vzdálenější poloze od historického jádra Bohdalec - Slatiny
nákladové nádraží Žižkov
Jinonice
Velká Chuchle
Modřany
Chodov
sídliště Prosek, Střížkov
Letňany - výstaviště
Zdroj: Management plán historického jádra Prahy