Informace dostanou jen formou kopie požadované listiny, za níž zaplatí poplatek. Za jednu kopii stránky formátu A4 zaplatí 20 korun, za ověřenou kopii 50 korun. Vyplývá to z novely zákona o katastru, která bude účinná od března letošního roku. Katastr tímto způsobem postupoval již od začátku loňského roku, ale jen na základě vyhlášky, a proto byla tato praxe i zpochybňována jako nezákonná.

Úplnou novinkou bude od března to, že kdo bude chtít kopii veřejné listiny, musí se prokázat průkazem totožnosti a uvést účel, pro který má o konkrétní listinu zájem. Katastr povede evidenci těch, kteří využili údaje ze sbírky listin, a v případě zneužití těchto údajů ji poskytne Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten může provinilci udělit i vysokou pokutu.

Co vše obsahuje

Sbírka listin má pro občany i firmy velký význam. Lze v něm nalézt všechna rozhodnutí soudu, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru. Jde například o kupní smlouvy k nemovitostem, smlouvy o zástavním právu, o zřízení věcného břemene a předkupního práva. A dále třeba takové listiny, jako rozhodnutí o vypořádání dědictví či společného jmění manželů při rozvodu, týkají-li se nějaké nemovitosti.

Z listin se lze dovědět mnoho užitečných informací důležitých například pro koupi nemovitostí. Například seznámit se s obsahem smlouvy, na jejímž základě je někdo označen v katastru jako vlastník nemovitosti, a z toho posoudit, zda jeho vlastnictví vzniklo po právu. Nebo detailně zjistit, co je obsahem věcného břemene váznoucího na nemovitosti, předkupního práva apod.

Kdo bude mít nyní zájem o tyto informace, musí konkrétně označit listinu, o kterou mu jde, a katastr mu pořídí její kopii. S tím nesouhlasí veřejný ochránce práv JUDr. Otakar Motejl. „V řadě případů žadatel ani nemůže označit konkrétní listiny, o jejichž kopie by mohl žádat, aniž by do nich nahlédl,“ soudí Motejl. Podle jeho slov jde o uměle vytvořenou zábranu v přístupu k informacím.

Nesprávná kopie jsou vyhozené peníze

Odborníci dávají často Motejlovi za pravdu. „Z listu vlastnictví se někdy nezjistí, z čeho je nutné si vyžádat kopie. Například kdo chce přezkoumat platnost předchozích listin, ten potřebuje hledat potřebné dokumenty. Je to velmi důležité třeba pro ověření, zda ten, kdo je zapsán v katastru jako vlastník, je skutečně vlastníkem nemovitosti,“ řekl Právu JUDr. Miloslav Jindřich, notář v Benešově.

Pražský advokát JUDr. Richard Gürlich upozornil, že kdo si nechá pořídit nějakou kopii listiny, může posléze zjistit, že si vyžádal nepravou a tudíž „že utratil peníze zbytečně“. V transakci s nemovitostmi, které jdou často do miliónů korun, to podle jeho slov představuje jen „mírnou komplikaci“. Podle něho hodně bude záležet na organizaci pořizování kopii, tedy zda katastr i větší množství kopií udělá hned, nebo třeba za týden. „Delší termíny by mohly trochu zkomplikovat realitní obchody,“ zdůraznil.

Důvodem je nižší počet zaměstnanců

Český úřad zeměměřický a katastrální podle Motejla zdůvodňuje změnu zákona poklesem počtu zaměstnanců a současně rostoucími požadavky občanů na využívání sbírky listin. Kopii ze sbírky listin lze pořídit jen na katastrálním pracovišti, v jehož obvodu působnosti leží příslušná nemovitost.

Naproti tomu výpis z katastru ve formě veřejné listiny získáte o kterékoli nemovitosti v ČR mj. na libovolně zvoleném katastrálním pracovišti, na některých obecních úřadech, na poštách, u notářů a na pracovištích Hospodářské komory ČR.