Lidé často po svém blízkém zdědí smlouvu o stavebním spoření se státním příspěvkem, anebo tato smlouva přejde na pozůstalou manželku či manžela. Pokud v tomto spoření pokračují a sami neměli stavební spoření se státní příspěvkem, žádný problém nenastane. Na smlouvu po svém blízkém budou moci dál dostávat státní příspěvek.

Máte-li už vlastní smlouvu

Složitější je, když už tyto osoby mají vlastní smlouvu se státním příspěvkem. Co se stane se státními podporami, když si ponechají obě smlouvy? Důležitou roli hraje to, jaký roční příspěvek dosud na tyto smlouvy příslušel. Zda až 4500 korun podle předpisů platných do 31. 12. 2003 (tzv. starší smlouvy), nebo maximálně 3000 korun dle předpisů účinných od ledna 2004 (novější smlouvy).

Pravidlo lze stručně vyjádřit takto: Účastník nemá nárok na státní podporu podle nového zákona (až 3000 Kč), pokud má právo na státní příspěvek podle starého zákona (až 4500 Kč). Pokud tedy má někdo například vlastní starší smlouvu s podporou až 4500 Kč a zdědí novější smlouvu se státní příspěvkem až 3000 Kč, na novější smlouvu příspěvek pobírat nebude.

Pokud ale na vlastní starší smlouvu pobírá až 4500 Kč ročně a zdědí rovněž starší smlouvu se státní podporou, bude pobírat příspěvek dvakrát až 4500 Kč. Pokud někdo již má novější smlouvu a zdědí rovněž novější, může pobírat příspěvek na obě smlouvy, ale dohromady nedostane víc než 3000 Kč.