Nebude prý možné v místě, kde je dnes plocha pro bydlení, postavit továrnu nebo tam, kde je zeleň, postavit bytový dům.

"Problém Prahy je v tom, že máme poměrně hodně vln změn," tvrdí Votava. Lidé každý rok žádají o desítky i stovky změn platného územního plánu. "Dnes je plán poměrně striktní, je problém přistavět s trochou nadsázky i třeba plot nebo kůlnu. Nový územní plán bude říkat: Jde to, ale za určitých podmínek," uvedl ředitel ÚRM s tím, že rozhraní mezi zastavitelným a nezastavitelným územím ale bude i nadále nepřekročitelné.

Jednodušší bude například přeměnit starou nefunkční továrnu na bydlení, domov důchodců nebo školu, naopak to ale tak snadno nepůjde. "Není to tak, že si každý bude moci dělat, co chce. Nebudeme vycházet vstříc developerům za každou cenu," tvrdí Votava.

Bydlení místo továrny bude podle Votavy možné například za předpokladu, že investor zachová historické budovy, že nezvýší zastavěnost, dopravní zátěž nebo že nový objekt nebude více obtěžovat okolí. "Vždy to půjde změnit pouze z plochy z větší zátěží do plochy z menší zátěží," uvedl.

Úředníci budou posuzovat také výšku zástavby a procento zeleně. "Bude řečeno, že je možné vystavět v konkrétním místě pětipodlažní dům, ale investor bude muset zachovat 25 až 35 procent zeleně na rostlém terénu (ne na garážích a terasách)," doplnil.

Plán bude chránit zeleň a regulovat výšku budov

Zjednodušení administrativy by mělo napomoci především snížení počtu takzvaných funkčních ploch, které stanovují k čemu má být konkrétní plocha využita (výroba, bydlení, sport, oddech, lesní porost, park, louky a pastviny, sady, zahrady a vinice a podobně). Zatímco současný plán vymezuje více než 40 různých funkčních ploch, ten nový by jich podle Votavy měl mít 16. "Jedna plocha bude mít více funkcí, některé z nich ale budou přípustné pouze výjimečně," uvedl ředitel ÚRM.

Nový plán bude podle něj více chránit zeleň a také motivovat k přeměně a oživení zanedbaných území. Město by se už nemělo rozšiřovat do šířky a investorské záměry by měly využívat současné infrastruktury. "Důležité je, aby se neopakovaly urbanistické chyby, kdy vznikly lokality s byty, kde ale chybí školy a městským částem to dělá velké potíže," uvedl Votava.

Součástí nového územního plánu bude i regulace výšky nových projektů, která má ochránit pražské panorama, díky kterému je Praha na seznamu UNESCO.

Současný územní plán platí do roku 2015, ale vedení metropole si v programovém prohlášení dalo závazek, že do roku 2010 schválí plán nový. V současné době je hotov koncept nového územního plánu, zpracovatelé teď do něj zapracovávají připomínky městských částí. Následovat bude projednání s úředníky státní správy a s veřejností.

Pokud zastupitelstvo koncept schválí, bude vypracován konečný návrh, ke kterému se opět bude moci vyjádřit státní správa i veřejnost. Teprve až pražští zastupitelé tento návrh schválí, začne nový územní plán platit.