Stát poskytuje příspěvek podle vládního nařízení č. 249/2002 Sb. Na příspěvek je nárok vždy tehdy, pokud průměrný úrok hypoték v předchozím roce stoupne nad pět procent. „Je již jisté, že nad tuto úroveň se úroky hypoték letos dostanou a že příspěvek bude vyplácen,“ potvrdil Právu ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner.

Příspěvek k úrokům je odstupňovaný od 1 do 4 procentních bodů. Vzhledem k vývoji úroků hypoték v letošním roce by příspěvek měl činit jeden procentní bod. Vznikne-li někomu nárok na příspěvek, poskytuje se od 1. února do 31. ledna následujícího roku.

I úleva jednoho procentního bodu je znát. Jestliže například někdo získá hypotéku na rodinný domek 1,5 miliónu korun se splatností 20 let za úrok 6 procent, činí jeho měsíční splátka zhruba 10 829 korun. Při státním příspěvku úroku ve výši jednoho procentního bodu klesne měsíční splátka o asi 800 korun.

Řada omezení

Nárok na příspěvek však bude jen tehdy, pokud lidé splní poměrně přísné podmínky. Předně jim nesmí být víc než 35 let. Pokud si hypotéku vzali manželé, věkový limit musí splnit oba dva.

Příspěvek se dále netýká novostaveb. Dům i byt musí být starší dvou let.
Dále mladí musejí počítat s tím, že nárok na příspěvek, který stát začne poskytovat od 1. února 2009, jim vznikne jen tehdy, pokud buď začnou čerpat hypotéku po 31. lednu, anebo už nyní hypotéku mají, ale skončí jim období pevné sazby a banka jim po 31. lednu nabídne novou sazbu.

Jde totiž o to, že výše příspěvku se stanoví podle data prvního čerpání úvěru a platí vždy na dobu platnosti úrokové sazby, nejdéle pět let.

Jestliže například si někdo nyní vezme hypotéku a začne ji čerpat v lednu 2009, nedostane od státu příspěvek, protože je v té době příspěvek nulový. Tento člověk má šanci získat státní příspěvek opět až v okamžiku, kdy mu skončí období pevné sazby, například za pět let. Samozřejmě v případě, pokud mu v té době vznikne nárok na příspěvek.

Obdobně ostrouhá mrkvičku ten, komu končí období pevné sazby nyní v prosinci. Ani jemu nelze státní příspěvek poskytnout. Další podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že při uzavírání smlouvy o hypotečním úvěru – nejpozději do prvního čerpání úvěru – je podána písemná žádost o poskytnutí příspěvku. Tuto žádost je důležité podat i tehdy, když jsou v době uzavírání smlouvy nízké úroky a nárok na státní příspěvek nevzniká.
Příspěvek může být celkově poskytnut maximálně po dobu deseti let splácení hypotéky.

Dům musí mít jen jeden byt

Příspěvek je rovněž poskytován do omezené výše hypotéky. korun, u rodinného domu do 1,5 miliónu korun. Je-li hypotéka vyšší, část úvěru překračující tyto limity není dotována. Rodinný dům nesmí mít víc než jeden byt.

Byt nebo rodinný dům musí sloužit k trvalému bydlení žadatele o příspěvek s výjimkou případu, kdy nemovitost nelze užívat bez stavebních úprav. Ta musí být ve výlučném vlastnictví žadatele, u manželů ve společném jmění.

Nejvyšší příspěvek byl na počátku účinnosti vládního nařízení, kdy činil 3 procentní body. Od 1. února 2005 do současnosti se příspěvek neposkytuje, protože v žádném z let v tomto období průměrný úrok hypoték nepřesáhl 5 procent.

Kdy je na úrokovou dotaci nárok

Úrok na trhu*
Dotace
5 až 5,99
1 %
6 až 6,99
2 %
7 až 7,99
3 % 
Vyšší
4 %
* průměrná výše na trhu v předchozím kalendářním roce