"Pravdou také je, že s přibývajícím časem pociťujeme jisté ohrožení tohoto termínu. Domníváme se, že termín bude dodržen i za cenu třeba nasazení většího tempa stavařů," řekl generální ředitel ČRo Václav Kasík.

Podotkl, že dochází k jistému pnutí mezi Českým rozhlasem jako investorem a zhotovitelem, a snaží se jej proto mírnit. "My hlavně uděláme vše proto, aby byl termín v první řadě splněn," uvedl Kasík na dotaz, o kolik by se případně mohla rekonstrukce prodloužit.

Ředitel Ekonomického odboru ČRo Zdeněk Vodsloň uvedl, že k dnešnímu dni je vyfakturováno 185 miliónů korun. Podle protokolu, kterým se zjišťuje stav odvedených prací, je rekonstrukce v objemu prací zhruba na 40 až 50 procentech předpokládaného plnění. "To znamená, že jsme v provádění prací hluboce za plánovaným termínem i plánovaným objemem prací," uvedl Vodsloň.

Některé práce podle jeho slov nebyly zahájeny vůbec, ačkoliv už měly být z nějaké části hotovy, některé práce jsou naopak již dokončovány. "Nicméně celkově je před námi jednání o změně termínu dohotovení stavby, přes některé sliby ze strany zhotovitele je skutečně konečný termín vážně ohrožen," podotkl.

Vývoj rekonstrukce bude projednávat v lednu Rada

Rada podle slov jejího místopředsedy Ladislava Jíši si je situace vědoma. "Určité nebezpečí je, jak z hlediska termínu, tak z hlediska finančních nákladů," uvedl Jíša. Rada se dnes proto dohodla s generálním ředitelem, že si vyčlení jedno lednové zasedání předsednictva rady a bude podrobněji projednávat vývoj rekonstrukce, aby přesně věděla, v jakém rozsahu a co to může pro hospodaření ČRo znamenat.

Rada vzala informace vedení ČRo o rekonstrukci na vědomí a podle svého usnesení "znovu důrazně upozorňuje na závažnost situace, a to jak z hlediska nákladů, tak z hlediska termínu dokončení". "Rada proto žádá generálního ředitele, aby vedení ČRo počítalo i s krizovými variantami v rámci rozpočtu ČRo pro příští rok," usnesla se rada.

Český rozhlas začal rekonstruovat své sídlo v pražské Vinohradské ulici v roce 2007. Výsledkem největší rekonstrukce v historii budovy za více než půl miliardy korun má být ucelený rozhlasový komplex ohraničený ulicemi Vinohradská, Balbínova a Římská.

Budova Československého rozhlasu na tehdejší Fochově třídě byla slavnostně otevřena v prosinci 1933 a rozhlas v ní sídlí dodnes. Podle dřívějších informací ČRo se na budovu od 50. let takřka nesáhlo.