„Pro kácení jsme si schválně vybrali období vegetačního klidu. Káceny budou ale pouze stromy suché, ve špatném zdravotním stavu, které by ohrožovali návštěvníky Stromovky,“ dušuje se radní Petr Štěpánek (SZ), který má na magistrátu na starost životní prostředí. Kácení stromů je podle něj dopředu projednáno s odborem památkové péče a orgány ochrany přírody.

Místní se bojí, že dřevorubci přemění park na úplné holiny

„Viděl jsem, co dokážou mimo Prahu. V Národním parku Labské pískovce vykáceli z malicherných důvodů celé stráně až naholo a teď se ti chytráci diví, že jim tam nic neroste. Jak by taky mohlo, když slunce nebo průtrže mračen ničím nechráněné sazeničky spolehlivě zahubí,“ zlobí se Petr Úpický z Holešovic, který do Stromovky chodí už 40 let.

Právě proto, že podle svých slov viděl na vlastní oči proměny, jakými prošla během tohoto času a zažil i spoušť, kterou na lesoparku napáchala ničivá povodeň v létě 2002, se obává, aby přehnaně aktivní úřady a firmy park, který se jen těžko vzpamatovává z ran, které mu uštědřily poslední roky, ještě více nepoškodily. Připomněl v této souvislosti také výstavbu tunelu Blanka, jehož stavba již dvakrát Stromovku poškodila obrovskými propady půdy.

Pokácení přesně 93 starých a vzrostlých stromů je ale podle Štěpánka už teď kompenzováno rozsáhlým vysazováním mladých stromů, ke které magistrát v parku Stromovka přistoupil už v minulém roce.

Pokácení je kompenzováno rozsáhlou výsadbou

„V průběhu roku 2007 a na jaře roku 2008 bylo ve Stromovce vysazeno více než 970 nových stromů, 6200 keřů a okolo 2000 keřových i pnoucích růží. Teď na podzim byly k nim nově doplněny keřové porosty tisů. A k další výsadbě stromů dojde v jarních měsících 2009 po dokončení kácení, kdy se uvolní místo pro vysazování dřevin po kácených stromech,“ vysvětlil strategii magistrátu a odhalil jeho plány do budoucna Štěpánek.

Právě toho se ale obyvatelé Letné a Holešovic bojí, když tvrdí, že na čistě vykácených plochách budou mít mladé stromy problém se uchytit. „Taky je tu mohou ničit sportující lidé, a hlavně cyklisté, kteří tu jezdí mimo cesty terénem a po kterých tu zůstávají v půdě hluboké stopy,“ řekla Právu důchodkyně, žijící v ulici Nad Královskou oborou u horního konce Stromovky.

Pokácené stromy ale podle radního Štěpánka neskončí někde tlející na hromadě, ale budou užitečné i po své smrti. „Dříví bude poskytnuto Akademii výtvarných umění v Praze pro tvorbu jejích studentů,“ připomněl Štěpánek.