Úroky hypoték v Česku s krátkými přestávkami vytrvale rostou zhruba od poloviny roku 2005. Zatímco například v srpnu uvedeného roku činil podle hypoindexu Fincentra vážený průměrný úrok nově poskytnutých hypoték 3,64 % ročně, letos v říjnu to bylo již 5,70 procenta.

Garantované sazby

Na splátkách to je znát. Například ten, kdy nyní získá dvoumiliónovou hypotéku za úrok 6 procent při splatnosti 20 let, bude platit měsíčně asi 14 366 korun. Kdo ale využil příznivých sazeb v roce 2005, hradí dnes například při úroku 3,6 procenta měsíčně jen 11 862 korun.

Zvýšení úroků je patrné i z tabulky, i když sazby jsou většinou minimální a skutečné tedy budou podstatně vyšší. Garantované sazby pro všechny klienty nabízejí jen tři z uvedených bank – GE Money Bank, mBank a Wüstenrot.

Výše úroků je důležitá nejen pro nové zájemce o hypotéku. Bedlivě ji sledují i ti, kterým končí doba fixace pevné sazby a banka jim navrhne novou výši. A jak to tedy bude s úroky hypoték dál?

Odborníci zajedno

Odborníci soudí, že příští rok k určitému poklesu úroků dojde. „Od druhého čtvrtletí příštího roku by mohlo začít postupné snižování, na konci roku 2009 by snížení mohlo ve srovnání s dnešním stavem činit půl až jeden procentní bod,“ soudí hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Podle jeho slov k tomu povede jednak bankou předpokládané dvojí snížení sazeb centrální banky v prosinci a lednu pokaždé o půl procentního bodu a jednak to, jak se postupně uklidní situace na mezinárodním trhu.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek to potvrzuje. „K alespoň částečnému snížení úroků hypoték by mělo během příštího roku dojít. Minimálně o půl procentního bodu.

Analytik Raiffeisenbank Michal Brožka je téhož názoru. „Pokud se zejména situace na světových trzích zklidní, mohly by úroky hypoték jít dolů o několik desetin procentního bodu. Ke snížení by mohlo dojít v horizontu do šesti měsíců,“ uvedl.

Jakou volit fixaci

Pro toho, kdo si musí vzít hypotéku už teď, je důležité se správně rozhodnout, na jak dlouhou dobu volit fixaci sazby. Zda na krátkou či delší dobu. Kdo se „strefí“ do vývoje úroků, může na tom dost vydělat. Při špatném odhadu ale také hodně ztratit.

„Doporučuji zvolit střední délku fixace, tedy tři nebo pět let,“ říká Navrátil.“ Po období ekonomického zpomalení a nízkých sazeb centrální banky přijde období s nadprůměrnou inflací, kdy úroky půjdou zase rychle nahoru. Je riziko, že například při jednoroční sazbě se netrefím do toho správného období a je lépe mít jistotu,“ dodává.

Sobíšek by naopak volil krátkou roční sazbu. Podle Brožky je složité se teď správně rozhodnout. „Když mají sazby klesnout, tak obecně se volí kratší fixace. Současně s tím ale vzniká větší riziko pro případ, že vývoj bude nakonec jiný. Klient pak nemusí být schopen splácet dražší hypotéku,“ zdůraznil.

Vyšší úroky neodrazují

Ani vyšší úroky zatím podle letošních statistik zásadně neodrazují lidi od hypoték. Například ve třetím čtvrtletí bylo poskytnuto 17 690 hypoték za 47,6 miliardy, což je jen o tři procenta méně než ve stejném období loni. K dramatickému propadu o 15 % došlo jen v prvním čtvrtletí, což bylo ale způsobeno hlavně snahou lidi získat hypotéku dřív, než se kvůli reformě u bytové výstavby zvedla DPH.

Zvyšování úroků hypoték podporuje zájem o úvěry ze stavebního spoření, které se podle tržní situace nemění. To ale neplatí pro překlenovací úvěry poskytované na dobu, než stavebně spořícímu klientovi vznikne nárok na zvýhodněný úvěr.

Jaké úroky hypoték banky nabízejí (k 4. 12.)*

Pevná sazba na
Banka 1 rok
3 roky
5 let
10 let
15 let
Česká spořitelna od 5,29 od 5,19 od 5,19 od 5,19 od 5,19
GE Money Bank** 6,15 6,05 6,05 6,25 -
Hypoteční banka od 5,69 od 5,49 od 5,49 od 5,69 od 5,69
Komerční banka od 5,69 od 5,19 od 5,19 od 5,19 od 5,19

mBank**

-

6,16

6,23

6,25

6,33

-

-

Wüstenrot** 5,84 5,84 5,546,25 -
Raiffeisenbank od 5,84 od 5,54
od 6,14
od 6,14 od 6,14
UniCredit Bank od 5,05 od 5,07 od 5,07 od 5,42 -

* v % ročně, hypotéka do 85 % hodnoty zástavy, s někt. výjimkami (viz dále)
** Vysvětlivky: GE Money Bank: pro úvěry od 0,6 do 1,999 mil. Kč, nové úvěry poskytovány jen do 80 % hodnoty zástavy. mBank: horní řádek pro úvěry od 71 do 80 % hodnoty zástavy, dolní řádek pro 81 až 110 % zástavy. Wüstenrot: pro úvěry od 70 % zástavy. Garantované sazby mají jen GE Money Bank, mBank a Wüstenrot. Zdroj: banky