Platnost současného zákona o jednostranném zvyšování nájemného má skončit v roce 2010, ale ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek nově navrhuje u krajských a středočeských měst rozložení zvýšení nájmů plánovaného pro rok 2010 ještě do let 2011 a 2012.

Má to alespoň částečně zmírnit dnešní strmý růst nájmů v těchto městech. Návrh má politickou podporu a je pravděpodobné, že v parlamentu projde. Je zřejmé, že ani po skončení deregulace nebudou nájmy zdaleka všude dosahovat tržní úrovně a že v těchto případech budou majitelé domů usilovat o další zvyšování.

Zvyšování nájemného buď dohodou, nebo soudně

Například v Plzni se má dostat na konci deregulace nájemné asi na 70 korun za čtvereční metr u bytů bývalé první kategorie, ale tržní nájemné se zde nyní pohybuje mezi 80 až 130 korunami za metr.

Emila Kučeru soběslavští sousedé od jeho odjezdu do Indie neviděli..:Rozdíly v nájemném pocítí obyvatelé také malých měst. ilustrační foto: Právo/Vladimír Vácha

Rozdíly nemusí být jen ve velkých městech. Další zdražování nájmů už ale bez dohody s nájemníkem nepůjde. Plyne to z Občanského zákoníku. A jak se bude řešit, když se obě strany nedohodnou?

Čunek si představuje, že v případě sporu o nájemné rozhodne o výši soud na základě obvyklé ceny v daném místě a čase. Navrhuje to v novele Občanského zákoníku.
Připravovaný text je zveřejněn i na internetové stránce MMR (www.mmr.cz) v části Bytová politika a Legislativa.

To ale bude velký problém. Nájemníkům se zdá činže už nyní vysoká, natož po skončení deregulace. Majitelům se zdá zase nízká.

Soudy nezvládnou nápor stížností

Lze čekat, že mnoho nájemníků se bude bát soudů a pod tlakem raději přistoupí na zvýšení činže. Velmi často ale nikdo nebude chtít ustoupit. Vznikne obrovské množství soudních sporů. Těžko si lze představit, že by něco takového mohlo v praxi fungovat.

Soudy se už nyní sice zabývaly spory o výší činží, ale šlo jen o desítky případů. Po skončení deregulace by šlo nejspíš nejméně o tisíce sporů. Zvládly by to soudy? Je vůbec možné a správné tyto věci řešit soudně?

S návrhem zásadně nesouhlasí Sdružení nájemníků. „Soudy přece nemohou rozhodovat o výši nájmu při každém sporu. Měl by být přijat nový zákon o nájemném, který bude určovat, jak se bude postupovat po deregulaci,“ tvrdí místopředseda sdružení Milan Taraba.

Nevyřešeny sociální dopady deregulace

Jiná varianta jak postupovat po deregulaci se v Česku zatím vůbec nepřipravuje. Přitom už je nejvyšší čas, aby si zákonodárci ujasnili, jak se bude dál postupovat. Úplně se také zanedbalo řešení sociálních dopadů deregulace. Mnoho rodin je už nyní kvůli neustále rostoucím platbám ve velmi těžké finanční situaci.

Objevují se argumenty, že spory o výši nájmů budou vznikat jen v domech soukromých majitelů.

To je ale otázka. Obce, které stále vlastní nejvíc nájemních domů, zatím v naprosté většině případů nájemníkům určovaly činže na maximální možné úrovni a nijak tedy nezůstaly pozadu ve srovnání s razancí soukromých majitelů. Přitom obce by měly mít zvlášť na zřeteli sociální aspekty nájemního bydlení.