V polovině devadesátých let minulého století přitom měla byt v osobním vlastnictví pouze dvě procenta domácností, v roce 2005 jich bylo 18 procent. Zvýšil se i počet majitelů rodinných domků a naopak výrazně klesl počet rodin v nájemních bytech.

Ještě v roce 1995 v nich podle dřívějšího zjištění ČSÚ žilo 40 procent domácností, v roce 2005 takových rodin bylo již pouze 25 procent.

Výdaje na bydlení se loni zvýšily zhruba o 5 procent

Průměrné výdaje na bydlení se loni meziročně zvýšily zhruba o pět procent, samotné nájemné o sedm procent. "Výdaje na bydlení představují pro průměrnou domácnost vydání rovnající se 16 procentům jejich čistých příjmů," uvedl ČSÚ.

Pro některé domácnosti jsou výdaje na bydlení a případné splácení hypoték či úvěrů na bydlení zátěží. Pětina domácností má tyto výdaje za velkou finanční zátěž, dvě třetiny domácností je vnímají jako "určitou zátěž". Pouze 12 procent domácností výdaje za bydlení jako zátěž nepociťuje.

Problémy mají nezaměstnaní a neúplné rodiny

Velkou zátěží jsou tyto výdaje pro domácnosti nezaměstnaných, pro desetinu domácností s nejnižšími příjmy, ale také například pro neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi. Tyto domácnosti vynakládají na bydlení 28, resp. 29 procent svého ročního čistého příjmu.

Průměrná domácnost v ČR má 2,52 člena a z dlouhodobějšího hlediska se příliš nemění. Z hlediska struktury jsou téměř dvě třetiny domácností tzv. úplné rodiny (rodiny, které jsou tvořeny párem a případně dalším členem domácnosti), z nich necelá polovina jsou úplné rodiny se závislými dětmi.

Neúplných rodin je celkem 11 procent, rodin skládajících se pouze z rodiče a závislých dětí jsou čtyři procenta. Čtvrtinu všech domácností v ČR představují jednotlivci, převahu v nich mají ženy.

Výzkum probíhá v celé EU

Výsledky šetření nazvaného Životní podmínky 2007 ČSÚ realizoval v rámci programu označovaného jako EU-SILC (podle anglického European Union - Statistics on Income and Living Conditions).

Program je povinný pro všechny členské země EU a jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci obyvatel v evropských zemích. Jde o výběrové šetření, získané výsledky jsou tudíž reprezentativní odhady zatížené určitou statistickou chybou, upozornil úřad.