Dalším příkladem je, že se právě váš pozemek či nemovitost stanou předmětem dlouhotrvající restituční tahanice. Nic neobvyklého v zemi, kde jsou pozemkové knihy často špatně a neaktuálně vedeny. Pokud se spoléháte na výpis z katastrálního úřadu, vězte, že obsahuje pouze listiny vlastnických vztahů, které byly úřadu dodány – zbylá data neprověřuje.

Také při vlastním či právnickém (due diligence) důkladnějším prozkoumání historie pozemku či nemovitosti nemusí být dohledána všechna data týkající se evidence předchozích majitelů, sousedských a uživatelských práv a také rozhodnutí k účelu pozemku.

Vlastnictví pozemku a nemovitosti na něm postavené se dokteré nemusí shodovat! Náhle vzniklá nepředvídaná situace tohoto typu může způsobit škody na všech stranách. Developera čekají dlouhé soudní tahanice, které mohou vést k jeho celkovému zruinování.

Banka, která developerovi poskytla úvěr, je nucena kvůli konkurenčnímu tlaku na trhu rovněž nést část rizika jeho developerského projektu. A také koncovému zákazníkovi se nabalí problémy vyplývající z různých smluv (úvěrové a další), ve vztahu k nemovitosti uzavřel.

Princip title insurance

Na tato a další podobná rizika začal reagovat pojistný trh, který nabízí různé varianty pojistných řešení pod názvem title insurance – pojištění právního titulu. Toto pojištění představuje nespornou výhodu v pokrytí rizik spojených s koupí nemovitosti nejen v budoucnosti, ale i v minulosti.

Poskytuje tak vlastníkovi jistotu a finanční ochranu po celou dobu, kdy nemovitost vlastní, splácí s ní spojenou hypotéku, a je zárukou odškodnění jakýchkoliv ztrát vzniklých zpochybněním vlastnického titulu až do případného prodeje.

Na rozdíl od hojněji využívané metody legal opinion (zajištění právním názorem) je škoda pokrytá v rámci pojištění title insurance uhrazena až do výšky sjednané v pojistné smlouvě, bez nutnosti dokazovat chyby na straně právní kanceláře či dalšího subjektu (např. pojišťovny).

Myslete na minulost

Princip pojištění vašich rizik ve vztahu k pořízení nemovitosti a s nimi spojených financí je jednoduchý proti machinacím, které vás mohou potkat, pokud svou stavbu či nemovitost řádně nezajistíte. Pojišťovací makléř v první fázi ve spolupráci s lokálním právním zástupcem prověří všechna možná právní rizika.

Kupec poté obdrží a projedná s makléřem návrh, která individuální rizika při transakci mohou a mají být pojištěna. Získává tak vlastně dvojí službu – odborný dozor nad svojí koupí ještě ve fázi předkupní a pojištění rizik z případného „kostlivce ve skříni“.

I v případech, kde nehrozí celková ztráta právního titulu, mohou z transakce vyplynout jiné nepředvídané náklady, jako například snížení hodnoty nemovitosti, náklady na soudní řízení a relační částka. Tato vedlejší rizika dokáže obsáhnout a pokrýt právě pojistka.