Poprvé chce město čerpat úvěr v příštím roce. "Plánované stavby uhradíme z úvěru, který okamžitě splatíme z došlých dotací. Tím minimalizujeme náklady na úroky a poplatky za vedení úvěru. Revolvingový prvek umožní úvěr znovu čerpat vždy po předchozím splacení," uvedla primátorka Ivana Řápková.

Spoluúčast na financování projektů z dotačních programů EU město podle ní uhradí z rozpočtové rezervy a přebytků hospodaření z minulých let. "Úvěr použijeme pouze na předfinancování projektů integrovaného plánu rozvoje města, z obdržené dotace jej vždy splatíme. Nemusíme si tak půjčovat v objemu celkové hodnoty všech projektů, která činí 1,5 miliardy korun," doplnila.

Integrovaný plán rozvoje města zahrnuje vybudování oddechového a relaxačního centra, jež by mělo vzniknout do pěti let z areálu bývalých kasáren, zahrne i lokalitu Kamencového jezera.

Vybudování moderního multifunkčního centra s celoročním využitím si vyžádá 1,46 miliardy korun, téměř 71 procent nákladů by město mělo pokrýt z příspěvků EU.