„Nový komplex zahrne také obytnou část s dvaceti byty, jejichž stavba bude zahájena v nejbližších měsících. Celkové náklady projektu činí 310 miliónů korun,“ informoval mluvčí společnosti Ondřej Micka.

Odklad začátku stavebních prací souvisel s archeologickým výzkumem prostor pod bývalým autobusovým nádražím. Odhalil celou řadu důkazů o historickém významu Chomutova, stejně jako doklady o vysoké životní úrovni jeho tehdejších obyvatel.

"Odkryli jsme například část opevnění sídla Fridricha z Chomutova z 1. pol. 13. století. Nejnovější objev představuje přízemí velké dělostřelecké bašty z 2. pol. 15. století, která byla součástí tehdy budované rezidence pánů zVeitmile,“ řekl Právu Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče Most.

Někdejší autobusové nádraží je opuštěné už osm let. Nejprve úředníci vybírali mezi dvěma developerskými firmami, pak se čekalo na konec archeologického výzkumu. Mezitím se pozměnil projekt.

Parkování na střeše nenaruší kolorit okolí

Původně se totiž počítalo s podzemním parkováním. Těsné sousedství řeky Chomutovky však přimělo investora vystrčit auta na střechu. Tvrdí však, že parkování nenaruší vzhled budovy a dokonce ani lidé v domech v okolí nebudou z oken svých bytů koukat na auta na střeše. Parkoviště nebude zcela otevřené, pohledu na vozy zabrání zvýšené obvodové zdivo a částečné zastřešení.

Central Chomutov rozšíří nabídku zboží, služeb a značek. „Potenciál pro obchodní centra vidíme i v menším městech, kde zatím stavby tohoto typu chybí. I jejich obyvatelé si ale zaslouží kvalitní nákupní příležitosti. Náš názor potvrzuje i zájem obchodníků – ještě před zahájením stavby se nám podařilo obsadit téměř celou prodejní plochu, navíc značkami, které budou atraktivní nejen pro obyvatele Chomutova, ale i pro široké okolí,“ uvedl generální ředitel Crestylu Omar Koleilat.

Mezi nejvýznamnější nájemce patří podle něj New Yorker a C&A, obuv Reno a DM drogerie. Komplex naváže na pěší zónu a architektonicky dotvoří zástavbu v centru města.