Pokud víme, že projektovaná tepelná ztráta bude například kolem 12kW, správný postup by byl vypočítat stávající roční potřebu tepla anebo paliva. Na základě toho provést srovnání provozních a investičních nákladů. Potřebu tepla na vytápění by měl obsahovat váš projekt.

To, co bude ve stejné lokalitě výhodné pro dům s malou spotřebou energie, nemusí být výhodné pro dům s větší spotřebou. Je to velmi individuální a závěry v žádném případě neplatí obecně.

Zde lze také započítat investiční náklady. Přímotopné vytápění elektrickou energií je velmi drahé – citelně dražší než zemním plynem.

Pro a proti

Přímotopná elektřina na tom však nebude o moc lépe. Taky se očekává další zdražování. Ve finále by však měla být elektřina vždy dražší než plyn (i když v ČR může dojít k výjimce, elektřinu si vyrábíme sami, kdežto plyn dovážíme).

Jinak řečeno, cena zemního plynu a elektrické energie bude harmonizována v brzké budoucnosti s cenami v EU. Je téměř jisté, že cena zemního plynu dále poroste, a to zřejmě o desítky procent. Naproti tomu cena elektrické energie v nízkém tarifu bude vždy příznivá.

Tato energie vzniká jako určitý nechtěný přebytek kvůli nemožnosti snadné regulace výkonu systémových elektráren. Akumulační spotřebiče navíc slouží k vyrovnávání odběrového diagramu rozvodné soustavy. Proto bude mít tato elektrická energie pravděpodobně vždy příznivou cenu, která bude v budoucnu výhodnější než zemní plyn.