Soukromý pozemek za novými bytovými domy v ulici Za Prachárnou, pod sídlem Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, se stal předmětem zájmu pražské stavební společnosti. Ta se obrátila se záměrem výstavby hypermarketu i na jihlavský magistrát. „Z urbanistického hlediska by taková výstavba byla bez problému, i když kvůli zamýšlenému rozsahu znamená nezbytnou změnu územního plánu na úkor bytové výstavby. Občanská vybavenost podél silnice by však byla vhodnější než byty,“ uvedla Pavlína Škodová z Úřadu územního plánování.

Požehnání pro jednání o změně územního plánu dali i zastupitelé, protože se domnívají, že v dynamicky se rozrůstající lokalitě nemají lidé dostatečnou síť obchodů. Jak ale Právu řekl místoprimátor Radek Vovsík (ODS), vedení města výstavbu velkého obchodního centra podmínilo dopravním řešením, což v praxi znamená, že věc nedoporučilo.

Problém s napojením na obchvat města

„Územní plán sice počítá s občanskou vybaveností, ale ta má mít podle zmíněného dokumentu podobu menších obchodů, které nebudou znamenat velký nápor dopravy. Velké obchodní centrum by s sebou přineslo i značný příliv motoristů, s čímž by bylo nutné počítat při dopravním řešení. V dané lokalitě by to zřejmě šlo řešit pouze vybudováním tzv. brejlí na nedaleký obchvat a domnívám se, že takové řešení nebude průchodné,“ upozornil místoprimátor.

Jeho slova potvrdila i ředitelka vysočinského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová. „Další napojení v těch místech nepřipadá v úvahu. Pamětníci si možná vzpomenou na náročná jednání, která se před lety vedla kolem stávajícího sjezdu z ulice Vrchlického. Ten se nakonec podařilo prosadit jen díky záchrance v sousedství,“ připomněla ředitelka expozitury.

Jak zdůraznila, místo se nachází v těsné blízkosti tunelu a obchvat je navíc vybudovaný jen z poloviny, takže se na výhledově bude rozšiřovat. Jiný investor je však rovněž ve hvězdách, protože předmětná parcela nepatří městu.