Původní vršovická interní klinika, dnes LDN, prošla v uplynulých letech kompletní rekonstrukcí. Od poloviny června je zkolaudována a připravena přijmout stovku pacientů. K tomu ostatně už na jaře nabrala zdravotnický personál.

Městská část však na jaře zcela přehodnotila svou dosavadní politiku a rozhodla, že zařízení je třeba znovu rozkopat, lidi opět propustit, nemocnici dovybavit specializovanými pracovišti a odložit otevření LDN nejdřív na příští rok. Nová rekonstrukce nemocnice může stát další desítky miliónů, pacienti si opět počkají.

Někteří považují přestavbu za zbytečnou

„Je to daň za to, že nabídneme občanům Prahy 10 takové služby, které jsou někde v rámci nadstandardu a u nás budou standardní,“ říká místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík.

S návrhem na změnu plánu přišel letos v březnu na zasedání sociální a zdravotní komise poslanec ODS Boris Šťastný.

„Konstatoval, že plánované vybavení zdravotní technikou je z jeho hlediska nevyhovující a neprospělo by odborné péči o pacienty,“ uvádí se v zápise z jednání komise ze 17. března. „V současném stavu po rekonstrukci jde o špičkovou LDN. Je velká škoda, pokud bude další rok zavřená,“ oponuje mu ale ředitel zařízení Václav Ptáček.

Za svou prací si stojí i generální projektant nemocnice, architekt Pavel Vaněček. „Stavba je dokončena a zkolaudována,“ říká. „Jestliže někdo s ohledem na to, že se mění názor na funkci některých zdravotnických zařízení, rozhodne o změnách, pak si to musí politicky zdůvodnit a my dopady budeme řešit,“ dodává architekt, jehož právě dokončená stavba by se měla přestavovat.

Poslanec Šťastný trvá na svém

„Já, Boris Šťastný, jsem přesvědčen, že k tomu, abychom poskytovali kvalitní služby následné péče, je potřeba ještě tu nemocnici doplnit a dovybavit,“ říká i dnes poslanec Šťastný.

„Rozhodli jsme se, že je lepší ještě několik měsíců to zařízení neotevřít, než zprovoznit nemocnici, která by nedokázala poskytovat komplexní péči,“ dodává.

Chce to OCHRIP

Na potřebu dovybavit nemocnici „nezbytnými“ pracovišti existují různé názory. Do původního projektu se totiž řada z nich nedostala právě proto, že je investoři i zdravotníci považovali za zbytečná. „Před třemi lety byla situace jiná. Lůžek LDN byl dostatek, standard byl bez rentgenu, bez laboratoře,“ vysvětluje rozdíl v původním projektu s dnešními potřebami Šťastný.

Zoufalík se odbornému posouzení vyhýbá. „K tomu nemám vzdělání. Pan Šťastný nám vysvětlil, co je to OCHRIP, proč ho doporučují v LDN mít. Stejně jako rentgen a různé laboratoře,“ říká místostarosta. Ředitel Ptáček o nezbytnosti některých specializovaných pracovišť včetně OCHRIP (oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, pozn. red.) pochybuje.

„Návaznost na péči v LDN jistě má, je však třeba zvážit, zda se pro avizovaných osm lůžek vyplatí tak zásadní přestavby, které by byly nutné,“ míní ředitel s tím, že také personální a technické požadavky jsou u OCHRIP vyšší a není pro takové oddělení lehké získat smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Pacienti LDN prý rentgen neuživí

Aby se zaplatil provoz rentgenu, muselo by podle Ptáčka kromě potřeb zdejších pacientů vyhledat jeho služby dalších několik tisíc pacientů zvenčí. Taková poptávka prý v Praze není.

Na základě jarní iniciativy Šťastného doporučila sociálně-zdravotní komise radě městské části vypracovat expertní studii na nové posouzení podoby nemocnice. Posudek si za 1,2 miliónu korun radnice koupila od společnosti Česká zdravotní. Výsledkem analýzy je de facto návrh na přestavbu areálu.

Radní vzali materiál na vědomí 30. července, toto pondělí se ale všechny strany sešly přímo v areálu LDN, aby si své postoje vyjasnily. Architekt Vaněček považuje nové plány zadavatelů za nepřipravené. „Oni nemají představu o technických možnostech vlastní stavby, jejího rekonstruovaného stavu, a zejména statiky,“ uvádí.

„Dnes vím, že rozšíření nebo dostavba by měly být dobře rozmyšleny,“ říká místostarosta Zoufalík. Podle něj není ani po vypracování nákladné studie o rozsahu úprav definitivně rozhodnuto. „Usnesení rady je široké, dává velký mandát a nic neupřesňuje,“ dodává Zoufalík.