„I přes vynaložené náklady působí prostor smutně a neupraveně,“ uvedl mluvčí radnice Alexander Koráb. Praha 1 proto na základě konzultací s Národním památkovým ústavem dospěla k závěru, že je nutné oprýskané a špinavé fasády opravit.

Památkáři také pomohou při nápravě necitlivých a nevkusných úprav z minulých období. Již byly vytipovány objekty s nejhorším technickým stavem fasád. Snaha radnice naráží však na problém v podobě soukromých vlastníků většiny domů

„Budeme se snažit je přimět k opravě fasád,“ konstatoval Hejma. Některé fasády jsou sice v pořádku, ale nejhůře jsou na tom domy, jejichž majitelé patří k nejstarší generaci a bez finanční injekce radnice by oprava byla neřešitelným problémem. Proto je Praha 1 připravena opravy fasád finančně podpořit.

Polovina domů v ulici je ve špatném stavu

Podle předběžných odhadů by úsporná varianta oprav domů, do níž je zařazeno 18 objektů, přišla zhruba na pět miliónů korun. U zhruba poloviny domů odborníci mohli konstatovat velmi špatný nebo nedobrý stav zevnějšku. Z některých domů je až pětina omítky opadaná. Radnice nyní vypíše výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a postará se o uzavření smluv s vlastníky dotčených nemovitostí.

Na místě dnešní ulice V Kotcích stávalo v 18. století divadlo V Kotcích, od počátku 19. století krytá budova, v níž byly jakési ohrádky, v nichž živnostníci nabízeli zboží a služby. Poté, co byla stržena, sloužila ulice jako bramborový trh, sousední, tedy Havelská, zase jako trh zelný, což se dochovalo dodnes.