Pak by radnice zřejmě musela vrátit dotaci, která je rovněž „nej“ – příspěvek z Bruselu totiž pokrývá pětasedmdesát procent celkových nákladů. „Nedodržení termínu kolaudace by dotaci skutečně ohrozilo, ale není důvod k panice, nemáme žádné vážnější problémy,“ řekl Právu Zdeněk Bláha, zástupce správce stavby. „Peníze jsou proinvestované ze tří čtvrtin,“ dodal.

Vodojem už stojí

Celý projekt, který odstartoval v září 2006, předpokládá vybudování dvou nových vodojemů, stejného počtu retenčních nádrží, přemístění desetitisíců kubíků zeminy a položení pětatřiceti kilometrů potrubí.

Technicky nejobtížnější stavba už je hotová. „Vodárenský soubor Vinice byl předán 13. června a již v něm začal zkušební provoz,“ uvedl Bláha. Součástí tohoto komplexu je nový vodojem, k němuž vede pískovcovým masívem 160 metrů dlouhá štola a skoro padesát metrů hluboká šachta.

Druhý vodojem v Lobzích, kvůli němuž muselo být odstraněno přes čtyřicet tisíc kubíků zeminy, bude hotový na konci srpna, už za několik dní by měla skončit stavba retenční nádrže v Bolevci. „Jako poslední se budou k 31. říjnu předávat kanalizační systémy Křimice, Radčice, Lochotín a retenční nádrž Gera,“ sdělil Bláha.

Hrátky s kanály

S netušenými problémy se potýkají stavební firmy při pokládce kanalizace v Lochotínské ulici a jejím okolí. Tam měly práce původně skončit v květnu, ale firma stihla kvůli údajně chybným starým mapám zdejší infrastruktury až náhradní termín, kterým byl 21. červenec. A v navazující Dělnické ulici se bude kopat až do října.

„Z třinácti tamních přípojek se jich podařilo napojit na novou kanalizaci jen pět. Původní kanalizace z roku 1913 totiž leží o půl metru níž, než uváděla příslušná dokumentace,“ podotkl Bláha.