Společnost ECE, investor projektu, hodlá do hradeckého areálu investovat 3,2 miliardy korun a při jeho stavbě i následné správě bude velmi úzce spolupracovat se svým hlavním partnerem – městem Hradec Králové.

Celé území je podle slov architekta Olega Hamana z ateliéru Casua, který návrh řešení ztvárnil, koncipováno tak, aby dotvářelo město s dostatkem veřejné zeleně kvalitním přírodním zázemím, rozvíjelo centrum sportu a společenského života a bylo vstřícné k aktivitám občanů.

Inspirací pro volnočasový areál Park Malšovice je švýcarský Bern, kde se podařilo vybudovat veřejný prostor, v němž díky vzájemné podpoře velmi dobře prosperují sportovní i komerční zařízení.

Vznikne i nové obchodní centrum

Oblast volnočasových aktivit doplní a podpoří komerční zázemí parku, především obchodně-společenské centrum Arkády Hradec Králové, jež zastřeší 130 obchodů a nabídne pestrou směs kulturně-společenských akcí.

Území je navrženo s maximálním podílem zelených ploch. Vzrostlé stromy a aleje jsou zachovány v maximální možné míře. Respektován je rozsah a poloha stávajícího biokoridoru. Navržený park volně přechází v zelený prostor mezi multifunkční arénou a obchodně-společenským centrem.

V další fázi doplní nabídku areálu rovněž hotel, restaurace, kavárny, squashové centrum a fitness, a také aquapark, jehož projekt připravuje město.