Pražský primátor Pavel Bém (ODS) i šéf magistrátních památkářů Jan Kněžínek jsou zprávami velice potěšeni. Podle Martina Skalského ze sdružení Arnika má ovšem péče o pražské památky řadu mezer.

"Rozhodnutí přijaté Výborem světového dědictví bude České republice doručeno oficiální cestou nejpozději v září tohoto roku, a poté může být zveřejněno," uvedl Novák. Už nyní ale informoval o tom, že výbor projednal zprávu o stavu péče o historické jádro metropole a schválil opatření hlavního města i republiky. Vydal také doporučení pro další péči o historické centrum Prahy, která vychází z monitorovací mise UNESCO z počátku letošního roku.

"Výbor dále vyzvedl zprávu zpracovanou magistrátem hlavního města a ministerstvem kultury jako výjimečnou svého druhu a doporučil Centru světového dědictví, aby byla zveřejněna na jeho webových stránkách jako příklad hodný následování," uvedl dále Novák.

Česko a Praha odeslalo výboru UNESCO celkem tři materiály - studii, respektive průběžnou zprávu o zpracování studie týkající se metodiky posuzování případné výstavby výškových staveb ve městě, Zprávu o stavu památkové péče o historické jádro Prahy a Prohlášení o světově výjimečné hodnotě Prahy.

"Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří byli nápomocni při zpracování zprávy pro UNESCO a zejména všem těm, kteří se zasloužili o udržení současné neopakovatelné krásy Prahy," řekl Kněžínek. Pochvalu výboru chápe jako ocenění práce všech zúčastněných, na zprávě se podílely odbor památkové péče magistrátu, Útvar rozvoje města Praha, Národní památkový ústav Praha a ministerstvo kultury.

Péče o památky má stále řadu mezer

Optimismus zpráv krotí Skalský ze sdružení, které vystupuje proti výstavbě pankráckých výškových budov. Nicméně i on oceňuje dokumenty, které ČR předložila. "Mají podle všeho dobrou úroveň," řekl ČTK Skalský. "To ale neříká nic podstatného o skutečné situaci v Praze - jedna věc jsou dokumenty, druhá skutečnost, a péče o památky v Praze má řadu podstatných mezer," dodal Skalský.

Hodnotit jednání výboru je podle něj předčasné, protože není k dispozici oficiální rozhodnutí. "Domnívám se, že pan Novák již v minulosti svými postoji prokázal, že stojí spíše na straně investičních záměrů než památkové péče, proto jeho vyjádření může být zkreslené," domnívá se Skalský.

Zpráva je totiž překvapivým obratem vzhledem k signálům, které výbor poslední dobou vysílal. Minulý rok vyjádřilo UNESCO kvůli chystané výstavbě dalších výškových budov na Pankráci "vážné znepokojení". Krátce potom ministerstvo kultury uzavřelo správní řízení ohledně mrakodrapů a potvrdilo rozhodnutí magistrátu, které budovy povolilo.

Pankrácká pláň je v ochranném pásmu

Kritici plánované výstavby na pankrácké pláni důrazně v té době upozorňovali, že Praze by mohlo hrozit vyškrtnutí ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Letos v březnu ale uvedli, že vyškrtnutí aktuálně nehrozí.

Výškové budovy, luxusní bytový objekt a hotel, chce na pankrácké pláni postavit společnost ECM. Stavební úřad Prahy 4 vydal budovám územní rozhodnutí, občanská sdružení ale chystají odvolání. O rozhodnutí se v tomto případě bude jednat na pražském magistrátu. Na Pankráci se chystá stavět i další investor - akciová společnost Pankrác. Plánuje vybudovat administrativní centrum, podle občanského sdružení Arnika by měla být budova vysoká téměř 80 metrů.