"Bytové domy budou navazovat na ulici V Hliníkách a umožní pro pěší propojení s parkem. Parkování bude z velké části umístěno pod zemí. Park by měl prorůst i mezi domy a být jeho pokračováním," uvedl Thér, který spolupracoval na plánech i se zahradním projektantem. Hranici průmyslového areálu tvoří kromě městského parku a ulice V Hliníkách železniční trať a komplex středních škol.

Domy jsou navržené většinou jako čtyřpodlažní s dalším patrem v podkroví. V přízemích by měly být umístěny komerční prostory pro obchod a služby.

Parkový charakter nového sídliště dokreslují kromě plánované vodní nádrže i názvy vchodů jednotlivých domů. Ty v každém objektu začínají stejným písmenem a jsou inspirovány dřevinami. Jde například o jasan, jilm, jerlín, jinan a jeřáb, ořešák a osiku, ambroň a akát, hrušeň a hloh a další.

Bydlení v jasanu

"Pro každý vchod bude signifikantní jeden strom, takže se bude říkat třeba: Bydlím v jasanu ve třetím patře. Motiv se bude graficky prolínat celým domem, například jeho plody a listy, a dřevina také bude růst poblíž," uvedl architekt. Jeden vzrostlý jasan již v lokalitě stojí, další stromy by se měly vysadit.

Investor chce v první fázi vybudovat zhruba 100 bytů v pěti domech, dalších až 14 objektů by postavil na základě zájmu kupců. V současnosti usiluje o získání územního rozhodnutí na stavbu, územní plán města je se záměrem v souladu. Zahájení přípravy výstavby Thér odhaduje na podzim tohoto roku.

Společnost VCES Property Development je dceřiným subjektem pardubické stavební firmy VCES Holding. V ní v roce 2006 získala majoritu francouzská telekomunikační a stavební skupina Bouygues.