Zatímco v prvním pololetí loňského roku byly realizovány transakce v celkovém objemu 774 mil. eur, za prvních pět měsíců roku 2008 bylo na českém trhu uzavřeno pouze pět realitních transakcí v celkové hodnotě 340 mil. eur.

Za útlumem na trhu investování do komerčních nemovitostí (jak co do počtu transakcí, tak objemu investic) jsou patrné důsledky tzv. hypoteční krize na americkém a částečně také britském realitním trhu.

Hypoteční krize zpřísnila poskytování finančních prostředků

V českém prostředí se projevují v několika ohledech. Díky velkým ztrátám na amerických a částečně také západoevropských trzích banky zavedly přísnější pravidla pro poskytování finančních prostředků developerům a požadují od nich vyšší garance rizik, k nimž patří také větší procento předpronájmů nebo předprodejů.

Řada developerských projektů tak zatím zůstává na papíře a realizovány jsou především ty, které mají největší naději na úspěch. V důsledku hypoteční krize došlo k výraznému zlevnění realit v západní Evropě a tamější nemovitosti jsou v porovnání s těmi, které jsou nyní k dispozici na českém trhu, pro investory mnohem zajímavější.

Podle výzkumu, který realizovala společnost King Sturge v březnu 2008 mezi 30 vedoucími investičními společnostmi v západní Evropě, patří nyní k nejvyhledávanějším investičním destinacím Německo, Velká Británie a Francie.

Analytici King Sturge očekávají v druhé polovině roku 2008 oživení trhu a realizaci v současnosti odložených realitních transakcí, nicméně již nyní je jisté, že loňskému rekordnímu objemu realitních transakcí v celkové výši 2,69 miliardy eur se letos ani vzdáleně nepřiblížíme.