Sloužit bude především studentům sousedního kampusu Českého vysokého učení technického a Vysoké školy chemicko-technologické.

Mladí lidé tu naleznou 1286 studijních míst, vybavených nejmodernějšími počítači s připojením na internet, a všude dostupný signál wi-fi. Dále 29 studoven pro jednotlivce a studovnu časopisů, přednáškový sál, galerii, knihkupectví a noční studovny. Součástí bude i kavárna a menší zahrady. Knihovna bude otevřena 7 dní v týdnu, 14 hodin denně.

.: Vizualizace Národní technická knihovna Praha.foto: Národní technická knihovna

Unikátní jsou i vnitřní vzdušné prostory, kde architekti navrhli atrium, kudy do celé budovy prostupuje světlo. V noci bude knihovna svítit jako lampion. Autoři stavby vyšli také vstříc studentům, aby se mohli učit v nejrůz -nějších polohách, nejen vsedě, ale i vleže. „Studenti tu najdou i takzvané povalovny u okna, někomu víc vyhovuje studovat vleže.

Prostory lze také opatřit paravány, když někdo bude potřebovat víc prostoru. Inspirovali jsme se i v zahraničí,“ říká ředitel. V suterénu zaparkuje nejen 300 aut, ale i 200 kol.

„Budova má nejnovější hightechnologie, ale i netypická řešení, která zjednoduší a zlevní její provoz,“ popisuje Radek Polák z developerské společnosti Sekyra Group. Knihovna je energeticky úsporná.

Technická knihovna ČVUT..: Národní technická knihovna v nynější podobě.foto: Novinky/Dana Kysučanová

Využívá možnosti přirozených principů větrání prostoru, podle Poláka totiž zkušenost ukazuje, že neprodyšné prostory nejsou vhodné pro lidské zdraví. Protože je stavba ze železobetonu a skla, dýchá méně než budovy z cihel.
Investorem stavby, která přijde na dvě miliardy korun, je ministerstvo školství.