Všechny kanalizační a vodovodní roury jsou pod zemí, zbývají jen některé dodělávky na silnicích a jímkách. Žádný občan ani firma nepodali na město žalobu, i když v průběhu stavby jimi někteří vyhrožovali.

"Řešili jsme jen průběžné stížnosti lidí a firem, kteří se nemohli dostat ke své nemovitosti anebo kvůli tomu, že se moc prášilo," uvedl místostarosta Jan Vrána. Stavbu neprodloužily ani archeologické průzkumy nebo nálezy.

"Dodavatelé prováděli v historickém jádru až sedmimetrové výkopy bez úrazů a škod na majetku, to je úspěch," dodal Vrána. Nejnáročnější byla Jarošova ulice od náměstí ke křižovatce u policie. Je úzká a stavbaři se do ní museli dostávat z historického podzemí. Náročná byla také obnova ulice Vídeňské a Koldinovy, která kolidovala se železniční tratí.

Budou se stavět nové byty

Vodovody a kanály přišly na 498 miliónů Kč, evropský Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí na ně dá 235 miliónů korun. "Peníze z EU chodí bez problémů, vyčerpaly jsme zatím přes polovinu dotace," řekl Vrána. Zhruba 100 miliónů Kč dalo město na nové povrchy silnic, další deset miliónů korun si vyžádaly plynové přípojky do Sobětic a Štěpánovic.

Ve městě jsou nyní dvě velké rozvojové lokality na bydlení. "Pokud bychom nedělali akci Čisté město, byly by nové domky na septiky a neměly by plyn," řekl Vrána. Jde o Horažďovické předměstí, kde má vzniknout stovka rodinných domů a protější Švejcký vrch pro nejméně 80 domků. Obě jsou privátními investicemi, radnice dále připravila stavbu 20 bytů.

Projekt Čisté město nehradí radnice z rozpočtu, ale z cíleně vytvořeného fondu, kam dává šest let peníze z vodného a stočného. Klatovy mají otevřený úvěr 160 miliónů Kč, který zatím nečerpaly. Závěrečnou zprávu o akci musí město dodat EU do konce roku.