Až dosud byly v databázi k dispozici tři druhy informací – o stavbě, pozemku a časový průběh řízení, například při podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Konkrétní stavbu mohl každý vyhledat, pokud znal obec a číslo popisné (u chaty číslo evidenční). Pozemek, pokud na něm nestála stavba, se vyhledával podle katastrálního území a parcelního čísla.

Novinkou je, že stačí vědět, kde nemovitost leží

Katastrální mapy nyní navíc umožňují vyhledat konkrétní nemovitosti a důležité údaje o nich, i když výše uvedené údaje neznáme. Stačí, když víme, kde nemovitost leží. S pomocí přehledové mapy ČR se totiž proklikáme až na katastrální mapu daného území.

Ta se zobrazí při dosažení měřítka menšího než 1:5000. Uvidíme tak hranice pozemků, půdorysy staveb, můžeme změřit vzdálenosti, přejít k popisným údajům o nemovitosti apod.

Zjistíte tak kdo je vlastníkem nemovitosti

Nahlížení do katastru umožňuje zjistit řadu důležitých informací. Například kdo vlastní nemovitost, jaké jsou výměry parcel, druh pozemku, zda se nacházejí v památkově chráněné oblasti, zda jsou v současné době podány na katastru některé návrhy, které by mohly změnit dosavadní právní vztahy, tedy zda je u dané nemovitosti zapsána tzv. plomba.

Od března jsou k dispozici i další důležité údaje

Jsou k dispozici informace o omezeních vlastnického práva, například zřízení zástavního práva k nemovitosti nebo věcného břemene.

Při nahlížení do katastrálních map je pouze třeba počítat s tím, že písemné informace o nemovitostech někdy nemusí souhlasit s obsahem vyhledané mapy. Jde o to, že se rychle aktualizují jen popisné informace a data katastrálních map vedených v digitální formě.

O bezplatné nahlížení do katastru mají lidé velký zájem. „Loni bylo touto formou zaznamenáno osm miliónů přístupů,“ uvedla Jarmila Daňková z ČUZK. Nahlížet do něj můžete přes stránku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (www.cuzk.cz).

Pro dvě třetiny území ČR je ale stále platná mapa na plastové fólii, takže aktualizace těchto map v databázi je daleko pomalejší. V případě pochybností je proto třeba se obrátit na příslušné katastrální pracoviště.