Nová budova Filadelfie se má stát dominantou kancelářského komplexu čtvrti BB Centrum v Praze 4 , kterou zatím tvoří 11 dokončených architektonicky nesourodých budov.

Je to území tvořící rozhraní mezi historickým městem a množstvím sídlišť, tedy plocha značně architektonicky rozporuplná, která se pomalu ale jistě zaplňuje budovami - nezávislými solitéry.

.: Pohled na vysokou Filadelfii.foto: BB centrum

Developeři šetří místem, nová kancelářská budova Filadelfie bude mít tedy dokonce sedmnáct nadzemních podlaží. Garáže budou umístěny v podzemí, kde se má nacházet téměř 1 000 parkovacích stání.

.: Tato budova BB centra také připomíná Noemovu archu.foto: BB centrum

Budova Filadelfie se začala stavět v květnu 2008 mezi ulicemi Želetavská, U Pomníku a U Michelské školy. Dokončení budovy se plánuje na druhé čtvrtletí roku 2010. Nabídne svým nájemcům téměř 30 000 m2 kancelářských ploch.

Park ke kancelářským budovám patří

V její blízkosti má vzniknout park, který má být doplněn vodním prvkem. Nové zelené plochy budou sloužit nejen k relaxaci, ale mají také vytvořit příjemnou klidovou zónu, která je v této velmi rušné a chaotické čtvrti, jistě velmi potřeba.

.: Zeleně není v blízkosti kancelářských budov nikdy dost.foto: BB centrum

Autorem architektonického návrhu budovy je architektonická kancelář DaM jejíž nejznámější prací je palác Euro se skleněným zakřiveným průčelím na dolním konci Václavského náměstí. I Filadelfie bude prosklená, a to kvůli světelným limitům, které musí moderní kancelářská budova splňovat.

.: Kancelářské prostory musí být dostatečně prosvětlené.foto: BB centrum

Podle odborníků celková plocha kancelářských ploch v Praze činí více než 2,2 miliónu m2. Podíl novostaveb na celkovém objemu kanceláří stále roste a očekává se, že poroste i do budoucna.

Muž čistí okna jedné z administrativních budov v australském Sydney..: Okna administrativních budov vyžadují značnou péči.foto: Reuters/Tim Wimborne

Developeři tedy stavějí i když zatím ještě nemají nájemce objektů. S nájemci jednají zpravidla během stavby nového objektu. Jsou to ale spíše jen zahraniční firmy, které si luxus moderních kancelářských budov mohou dovolit.