"Zatím nevíme, v jakém stavu tento bytový fond je," upozornil radní Jiří Janeček. Do čtyř měsíců proto chce radní byty prověřit a nechat zpracovat ekonomickou studii, která ukáže, jaké jsou výnosy z nájemného a jaké náklady spojené s udržováním bytového fondu. Radní také navrhne, jak s nově nabytým fondem město naloží.

"Moc často se to nestává, aby hlavní město dostalo něco zdarma," dodal Janeček s tím, že byty jsou ale obsazené a na hlavní město přechází jejich správa a údržba. Pro nájemníky budou platit podmínky, které znají nájemníci ostatních magistrátních bytů. Magistrát zatím podle ředitele bytového odboru Vladislava Dykasta neví, jestli v bytech začala deregulace.

Pokud se ale nájemné dosud nezvyšovalo, zcela jistě na nájemníky podle Janečka čeká. "Musíme to prozkoumat, stejně jako budeme kontrolovat nájemce, jestli v bytech bydlí oprávněně," vysvětlil Dykast. Aby lidé mohli bydlet v obecním bytě, nesmí například vlastnit žádné další nemovitosti.

Magistrát dosud spravoval 10 500 bytů. Regulované nájemné se naposled zvyšovalo ve druhé vlně deregulace letos v lednu. Lidé platí zhruba od 61 korun do 66 korun za metr čtvereční. V ostatních bytech nájemci hradí věcně usměrněné nájmy 55 až 70 korun za metr čtvereční. Radní chtějí v prvních třech letech využít nejvyšší možnou míru zdražení danou zákonem, pak se bude bydlení zdražovat podle lokalit.