Výzkum provedla realitní a poradenská společnost DTZ na začátku letošního roku v administrativních centrech v devíti členských státech Evropské unie.

Pracovní prostředí bude více tíhnout ke kolektivnímu pojetí, což doplňuje i stále častější možnost práce z domova. Za zmíněnými trendy stojí především dva faktory: razantnější průnik nových technologií do pracovní činnosti a změna řízení zaměstnanců. Týká se to i České republiky.

Očekává se, že v následujících letech bude minimálně 45 % zaměstnanců pracovat alespoň jeden den v týdnu mimo kancelář a třetina zaměstnanců nebude mít v kanceláři přidělené žádné pracovní místo.

Souběžně s tím má narůstat velikost společných pracovních prostor, které bývají označovány jako open-plan či open-space. Což je špatná zpráva pro Čechy – právě ti se v průzkumech k otevřeným prostorům pravidelně vyslovují velmi zdrženlivě.

Open-plan není vhodný ve všech odvětvích

„Trend open-planů zahájily v České republice zahraniční společnosti, podnikající například v oblasti IT. Takovéto kanceláře jsou typické zejména pro call centra nebo business process outsourcing (BPO), tedy externí zajišťování firemních procesů,“ říká Jaromír Smetana, ze společnosti, která výzkum prováděla.

Stolový systém Joyn v novém provedení umožňuje se chránit před zvědavými pohledy..: Kultura otevřených prostor je obvyklá například v mediální sféře či telekomunikačních společnostech. foto: Vitra

Z původně českých firem provedla masivní přechod na open-plan například ČSOB v souvislosti s přestěhováním 2 500 zaměstnanců z tradičních kancelářských prostor v centru do moderního sídla v Radlicích.

Ze studie nazvané „European Workplace Trends“ dále vyplývá, že finanční, farmaceutické a právní firmy upřednostňují tradiční, oddělené kanceláře. „Právníci potřebují větší intimitu při své práci a jednáních, proto často v advokátních kancelářích mívá každý právník oddělený pracovní prostor, říká Václav Bouček, ze společnosti DTZ.

Velká kancelář může uspořit náklady

Rozdíly jsou však rovněž v jednotlivých zemích. Například Německo bylo a je známé díky svému „buňkovému“ systému, jenž ctí hierarchii ve firmě. Zaměstnanci ve Švédsku pracují obvykle v kombinovaných kancelářích, kanceláře v Nizozemí zase vynikají vysokou flexibilitou a mírou využitého prostoru. Klasický modul open-plan je nejvíce oblíben ve Velké Británii.

.: Český zaměstnanec má k dispozici zhruba 12 metrů čtverečních.foto: archiv Spráce

Pro uspořádání open-plan může být důležitým motivem i úspora nákladů. Náklady na pracovní jednotku jako takovou možná nejsou výrazně nižší, ale v počáteční fázi není třeba investovat tak velké částky do výstavby příček, vybavení kanceláří a ani investice do úpravy prostor při vracení kanceláří zpět pronajímateli není tak nákladná.

Americký zaměstnanec má k disopozici více místa

„Rozdělení pracovního prostoru vychází silně z kulturní tradice i politiky zaměstnavatelů.“ Kupříkladu Německo a Švédsko mají největší podíl pracovníků na částečný pracovní úvazek. Švédsko pak poskytuje svým zaměstnancům největší autonomii při volbě pracovní doby.

Podle dalšího výzkumu mají nejvíce prostoru k dispozici zaměstnanci v USA a v Kanadě, a to plných 21,7 m2. Naopak ve střední Evropě je to pouhých 11,9 m2 a přibližně stejně v západní Evropě a Asii – 14,9 m2. „Podle našich údajů je to v Praze kolem 12 čtverečních metrů na osobu,“ říká Václav Bouček.

DTZ vypracovala výzkum srovnávající kancelářské trendy v těchto zemích EU: Velké Británii, Nizozemsku, Švédsku, Francii, Belgii, Španělsku, Maďarsku, Německu a Portugalsku.