Komplex pozdně renesančních budov v centru Kunovic je objektem bývalého panského dvorce lichtenštejnských knížat, která statek tenkrát vlastnila téměř 300 let. V době socialismu byl objekt značně zdevastován, v roce 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku. O deset let později vedení města dokončilo výkup celého rozsáhlého areálu od místní firmy.

Celková revitalizace památky je podmíněna získáním peněz z evropských či jiných dotačních titulů. Projekt v první fázi počítá s výstavbou komunikace s připojením z místní ulice V Pastouškách a propojením pro pěší směrem ke sportovní hale.

Druhá etapa počítá s rekonstrukcí a přestavbou sýpky na komunitní centrum, v němž by měla být umístěna městská knihovna a měly by zde vzniknout klubové prostory pro matky s dětmi, důchodce a volnočasové aktivity místních obyvatel.

"Třetím a nejnákladnějším krokem je přestavba hlavní části nemovité kulturní památky na podnikatelský inkubátor. Vznikne tak prostor pro podporu nově vznikajících firem a živnostníků. Náklady hluboko přesahují 100 miliónů korun," upřesnil starosta. Zhruba jedna čtvrtina prostor bude nabídnuta soukromým investorům.

Využití historického objektu soukromými subjekty není pro města ve Zlínském kraji nic nového. Například Vsetín loni na podzim dokončil opravu budovy Maštalisek, objektu z počátku 18. století. V budově, která desítky let chátrala, zřídila radnice centrum transferu technologií a podnikatelský inkubátor. Náklady přesáhly 100 milionů korun, zhruba 78 miliónů město získalo od Evropské unie.