Pokud k navýšení rozpočtu nedojde, bude muset fond pravděpodobně omezit rozsah poskytované podpory. Podrobnější informace k poskytování podpor zveřejní fond oficiálně 1. dubna. Vláda letos Panelu přiřadila 1,5 miliardy korun, tedy zhruba třetinu loňské částky. SFRB pozastavil přijímání žádostí až do začátku dubna právě kvůli nejasnostem kolem rozpočtu.

"O navýšení se bude dále usilovat, ale zatím jedeme podle schváleného rozpočtu," řekl předseda fondu. Již na konci ledna přitom ředitel Jan Wagner oznámil, že fond bude usilovat o to, aby na program Panel dostal minimálně o dvě miliardy korun více. Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob sdělil, že jednání mezi MF a MMR ještě nezačala. "Zatím nebyl podán ani formální návrh vládě, jsou to zatím jen předběžná jednání," řekl Wagner.

Vláda pro letošní rok z 11 různých programů fondu pozastavila osm, jeden nový zavedla. SFRB získával již podle dřívějšího sdělení Jakoba až do roku 2005 peníze z výnosů privatizace. Takto do něj přišlo 33 miliard korun. "SFRB významně využíval těchto zdrojů formou nenávratných dotací na konkrétní programy podpory bydlení," uvedl Jakob. Toto financování však již podle něj nadále není možné, protože poskytování nenávratných dotací dostupné prostředky vyčerpalo.

V posledních letech i v roce 2008 rozpočet SFRB nepočítá s žádnými dotacemi ze státního rozpočtu, neboť to neumožňuje snižování schodků státního rozpočtu, dodal Jakob. Příjmy fondu by letos měly činit 1,25 miliardy korun, celkové výdaje 3,2 miliardy. Rozdíl v příjmech a výdajích fond hradí ze zůstatku předchozích let.

Celkové náklady na potřebné opravy a rekonstrukce všech panelových domů v republice odhadují odborníci přibližně na 350 miliard korun.