Základní sazba 500 korun se tak bude násobit počtem nemovitostí, ke kterým je zápis navrhován. Například za rodinný dům s pozemkem a zahradou by tak lidé zaplatili 1500 korun, za byt s podíly na pozemku 1000 korun. Maximální částka za jeden návrh je však stanoven na 20 000 korun.

Novelu zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v pondělí schválila vláda a o přijetí této úpravy informoval novináře premiér Mirek Topolánek (ODS). Předkladateli novely katastrálního zákona byly ministerstvo zemědělství (MZe) a Český úřad zeměměřický a katastrální. Nový způsob výpočtu poplatku však podle předkládací zprávy navrhl ministr financí Miroslav Kalousek (KDU-ČSL).

"V České republice patří tento poplatek na úrovni 500 korun ke zdaleka nejnižším v Evropě a od roku 1994 se nezvýšil. Například sousední Slovensko v uplynulých letech upravilo poplatky směrem nahoru dvakrát a vybírá v průměru 2000 slovenských korun za vklad,“ řekl mluvčí MZe Petr Vorlíček.

Realitní odborníci jsou však k tomuto zdůvodnění spíše skeptičtí. „Myslím, že to není otázka digitalizace, ale jednoduše toho, že stát a Český zeměměřický úřad chtějí výběrem těchto poplatků získat více peněz. Argumentace digitalizací je poměrně laciná,“ řekl již dříve prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný. Prostředky na digitalizaci katastrálních map by podle něj mohl stát zabezpečit i jinou cestou.

Kontrola přístupu se má posílit


Poskytování údajů z katastru nemovitostí by v budoucnu mělo být pod větší kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Počítá s tím návrh novely katastrálního zákona, který schválila vláda. Veřejný přístup do této databáze bude ale zachován a lidé mají mít nově i možnost na kterémkoli katastrálním úřadě získat údaje z digitalizované části celorepublikového katastru nemovitostí.

"Po dohodě s ÚOOÚ je navrženo zvýšit kontrolu nad poskytováním některých údajů z katastru nemovitostí při zachování zásady veřejnosti katastru, se kterou počítá i návrh nového občanského zákoníku,“ uvedlo ministerstvo zemědělství.

Novela počítá s tím, že nebude možné nahlížet do sbírky listin, ale ze sbírky se budou poskytovat pouze kopie na základě písemné žádosti. „Bude tak plná kontrola nejen nad tím, kdo získává jaké údaje o přehledu vlastnictví z území ČR, ale i ze sbírky listin. To umožní v případě jiného než zákonem dovoleného užití získaných osobních údajů ÚOOÚ provést šetření takové události a udělit zákonem stanovené sankce,“ stojí v předkládací zprávě.

Novela počítá také s bezplatným uvolněním dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí pro organizační složky státu. Na kterémkoli katastrálním úřadě tak bude možné získat údaje z katastru nemovitostí z území celé ČR, pokud jsou vedeny v digitální podobě.

Přednost dostane vlastník pozemku


Úprava zákona má také zavést jednoznačné podmínky pro zápis vlastníka nově evidované stavby. Nyní je to buď vlastník pozemku, anebo stavebník, přičemž není stanoveno, kdo z nich má přednost. „Jako vlastník nově evidované stavby se zapíše vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem stavby je jiná osoba,“ píše se v předkládací zprávě.

Za podporu rozvoje realitního trhu lze podle MZe považovat navrhovanou možnost dát při parcelaci oddělovaný pozemek do zástavy již před jeho prodejem, což bankám umožní financovat standardním způsobem i prodej nově oddělovaných pozemků.
Návrh novely ještě musí schválit parlament a podepsat prezident.