Do boje s kouřícími komíny se pustil Ostrov často sužovaný inverzemi před deseti lety, kdy se rozhodl přimět lidi, aby namísto uhlím topili ekologickým plynem a elektřinou. Za tu dobu jim vyplatil na změnu způsobu vytápění zhruba 1,1 milionu korun. Dotace získalo celkem 112 žadatelů. Od města majitelé bytů dostali 80 korun na metr čtvereční vytápěné obytné plochy. "Největší zájem byl v roce 1999, kdy 21 zájemců dostalo 210.240 korun. V roce 2007 jsme pěti žadatelům vyplatili 29.000 korun," uvedla Mildorfová.

Určité snížení počtu žádostí o dotace v posledních třech letech si úředníci vysvětlují velkým počtem realizovaných akcí v prvních šesti letech a zvýšením cen elektřiny a plynu v posledním období. Přesto věří, že bude o dotace ještě zájem. Peníze je možné využít v okrajových částech Ostrova. Příspěvky mohou získat lidé ve 12 lokalitách, například v Arnoldově, Dolním Žďáru, Hanušově, Květnové a Mořičově. Centrální část města, kde žije většina obyvatel Ostrova, zásobuje teplem i teplou vodou ostrovská teplárna.

Město kontroluje, na co peníze jdou

Městský program na podporu oprav střech obytných domů začal před devíti lety. Během nich poskytl Ostrov půjčky 111 žadatelům. Celkem od města získali téměř 24,5 milionu korun. Největší zájem byl v prvních pěti letech, kdy 101 žadatelů získalo půjčku v celkové výši asi 22,5 milionu korun. Pokles zájmu o půjčky v posledních čtyřech letech, kdy město půjčovalo peníze pouze deseti žadatelům, vysvětluje starosta Jan Bureš snazším přístupem k jiným úvěrům. Od roku 1998 se rovněž zvýšil počet opravených střech.

Město u obou programů na podporu modernizace obytných domů kontroluje, jak je s penězi nakládáno. Kdyby lidé od vytápění elektřinou a plynem opět přešli na spalování uhlí, peníze by vraceli. Žadatelé o peníze na opravu střech musí doložit, že mají na účtu zbývající částku na zaplacení opravy a nesmí dlužit platby do fondu oprav. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nemohli splnit stanovená pravidla, musí celou půjčku vrátit.