Rovná střecha se během rekonstrukce proměnila na sedlovou, došlo k výměně oken a zateplení fasády. Opravy proti plánu skončily o měsíc později. Stavba se zároveň o 800 tisíc korun prodražila. „Bylo nutné dodatečně posílit vyztužení střechy, jak to vyžadují nové, přísnější bezpečnostní normy,“ uvedl ředitel školy Jan Trčka. Dokončené úpravy navazují na rozsáhlou obnovu novorenesanční budovy gymnázia, jakou tato památka od svého vzniku v roce 1875 nepamatuje.

„V uplynulých dvou letech tady bylo proinvestováno 76 miliónů korun,“ poznamenal Beneš. Gymnázium by ještě potřebovalo postavit víceúčelové hřiště s umělým povrchem a vybudovat školní informační centrum, napojené na tamní počítačovou síť, knihovnu a internet.