"Každý zájemce o zařazení do losování zaplatí kauci ve výši tří měsíčních nájmů. Ta mu bude v případě neúspěchu vrácena, pokud bude vylosován, započítá se mu kauce do zaplaceného nájmu," řekl Rubík. Losování se bude týkat případných uvolněných bytů ze zhruba 500 městských bytů s regulovaným i tržním nájemným.

V přibližně 160 případech jde o sociální byty, například v domech s pečovatelskou službou. Seznam žadatelů o přidělení bytu od města podle starosty obsahuje okolo stovky jmen. Mezi podmínky, které musejí splnit zájemci o zařazení do losování, patří například minimální věk 18 let, trvalé bydliště ve Slaném a vyrovnání všech případných závazků vůči městu. "Zájemci mohou být v jakémkoliv typu nájemného vztahu, ale nemohou mít vlastnická práva k žádnému bytu," upřesnil starosta.

Také ve Slaném se cena za bydlení v městských bytech zvyšuje. Přibližně ve třech stovkách bytů, které patnáctitisícovému městu zůstaly po třech privatizačních vlnách, rozhodli radní s platností od 1. dubna o zvýšení regulovaného nájemného. Nájemné radnice zvýšila v maximální možné míře.