Hlavním smyslem rekonstrukce, která začala letos v březnu, byla zejména přestavba interiéru. „Od roku 1832 existovala již radnice na současném místě, ale v roce 1882 byla tato nepříliš kvalitně stavěná budova zbořena a postavena nová. Od té doby nebyla rekonstruována,“ uvedl J. Němec a připomněl pouze rok 1994, kdy budova radnice získala nový kabát.

„Byla opravena věž, stavebně se upravovalo podkroví a staticky byly zajištěny stropní konstrukce, vyměněna střešní krytina, dům získal novou fasádu a hodiny na věži nový stroj a číselník,“ vyjmenoval starosta.

Na radnici je zaměstnáno více než 20 zaměstnanců a budovu ročně navštíví cca 25 tisíc lidí, kteří až dosud své záležitosti vyřizovali ve stísněných a mnohdy i nedůstojných podmínkách.