Program je inspirovaný zkušenostmi úspěšných obcí v Česku, na Slovensku či v dalších evropských zemích. Patří do něj mimo jiné spravedlivé poplatky, tzn. že lidé budou platit podle toho, kolik odpadků vyhodí do popelnice, ne podle počtu členů domácnosti. Ve slovenské Dubnici nad Váhom taková změna snížila produkci odpadu, který končí v popelnici, o 84 procent.

Obec bude také domácnostem levně pronajímat kompostéry. V Brumově–Bylnici, městečku v Bílých Karpatech, podobný projekt během jediného roku snížil skládkování o 106 tun, tedy 18 %.

V neposlední řadě se také zaměří na snadnější třídění – namísto aby lidé chodili k barevným kontejnerům na tříděný odpad, každá domácnost dostane barevné pytle, které budou svážet podobně jako popelnice.

Obec také plánuje ve spolupráci s ekologickou organizací požádat o peníze z evropských fondů na výstavbu sběrného dvora, obecní kompostárny a dalších zařízení.nutí DUHA podobně pomáhá s přípravou odpadového plánu i dalším vybraným obcím.

Podobných programů je u nás zatím velmi málo vinou špatné legislativy. Poslanci by měli schválit změny v zákoně o odpadech, které by pomohly recyklaci a podpořily obce v takových projektech," řekl k tomu Tomáš Přikryl z Hnutí Duha.

V ČR se recykluje stále málo

Míra recyklace odpadků v ČR činí pouhých 20 % – zatímco v sousedním Německu či Rakousku už překročili padesátiprocentní hranici. Příčinou jsou špatné recyklační služby: popelnice stojí před každým domem, ale k barevným kontejnerům na tříděný odpad to průměrná česká domácnost má 140 metrů daleko.